Politica Europeana de Securitate

Introducere………1     Capitolul 1. Identitate europeană- un concept în construcţie 1.1 Conceptul de identitate. Tipologie................3 1.2 Identitate europeană. Identitate naţională............8 1.3 Constructivism în relaţiile internaţionale -elemente de distincţie......10 1.4 Elemente care contribuie la configurarea identităţii europene..........11 1.5 Indicatori ai identităţii europene...........12 1.6 Identitatea internaţională a UE……………13     Capitolul 2. PESC – istoric şi cadru de analiză 2.1 Conceptul de PESC............15 2.2 Principalele tratate europene cu privire la PESC……………17 2.2.1Tratatul de la Maastricht…………17 2.2.2 Tratatul de la Amsterdam …………22 2.2.3 Tratatul de la Nisa – noi evoluţii ale PESC……………29 2.2.4 Tratatul privind instituirea unei Constituţii pentru Europa : o posibilă etapă în dezvoltarea PESC………32 2.3 Concluzii privind Politica Externă şi de Securitate Comună……………34     Capitolul 3. PESC şi proba faptelor 3.1 Relaţia UE-NATO...........36 3.2 Principalele momente de configurarea a unei unanimităţi în decizia politică europeană............38 3.3 Instituţionalizarea PESC............53 3.4 Strategia de securitate............55     Concluzii Anexe Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu