Potential turistic cultural religios in bucovina

Cuprins
Introducere 2
I Consideraţii  asupra  noţiunii  de  turism 3
  I.1. Definirea  noţiunii  de  turism 3
  I.2. Tipuri  de  turism   4
  I.3. Factorii  genetici ai  turismului     5
  I.4.  Caracteristicile  turismului  religios    6
  I.5.  Structura  fenomenului  turistic     7
II.  Principalele   metode   şi   principii   de  cercetare  din   geografie
utilizate   9
III. Trăsături  istorice  şi  geografice  ale  Bucovinei     11
  III.1.  Scurt  istoric    11
  III.2.  Cadrul  natural   12
    III.2. 1. Principalele  unităţi  de  relief    12
    III.2.2.  Alcătuire  geologică     14
    III.2.3.  Clima    14
    III.2.4. Reţeaua  hidrografică     15
    III.2.5. Vegetaţia   şi  fauna     16
    III.2.6.  Solurile 16
    III.2.7.  Resursele  naturale 17
IV. Potenţialul  turistic  antropic    18
  IV.1. Caracterizare  generală   19
  IV.2. Edificiile  religioase    20
V. Infrastructura  turistică      174
  V.1. Infrastructura  în  turismul  religios
............................................................................
.........175
  V.2. Analiza  infrastructurii  turismului  religios   177
VI.  Fluxul  turistic  la  mănăstirile  din  Bucovina   185
VII. Căile  de  acces  186
VIII. Elemente  de  amenajare  turistică     194
IX. Cartea  de  impresii    195
X. Perspective  de  dezvoltare  a  turismului  religios  în  Bucovina   197
XI.  Concluzii   198
BIBLIOGRAFIE     199

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu