Psihologia manageriala

Introducere. 3     Capitolul I. Psihologia managerială ca disciplină ştiinţifică. 6  1.1. Obiectul şi sarcinile psihologiei manageriale. 6  1.2. Fundamente şi obiective ale psihologiei manageriale. 12  1.3. Evoluţia gândirii manageriale. 15     Capitolul II. Cercetarea psihosocială a sistemului managerial 22  2.1. Managementul – orientări interpretative. 22  2.2. Metode de cercetare şi evaluare. 28     Capitolul III. Motivaţia – vector psihologic managerial 33  3.1. Natura şi importanţa motivaţiei. Procesul de motivare. 33  3.2. Motivarea personalului 42  3.3.Motivarea prin sisteme de recompensare. 47  3.4. Studii de caz. 49     Capitolul IV. Comunicarea – element esenţial al performanţei manageriale. 53  4.1. Comunicarea şi rolul său în management 53  4.2. Componentele procesului de comunicare. 59  4.3. Forme şi canale de comunicare. 60  4.4. Studii de caz. 68     Concluzii 71  Bibliografie  73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu