Raspunderea Functionarilor Din Sistemul Administratiei Penitenciare

C U P R I N S
CAPITOLUL I    3
I N T R O D U C E R E    3
C A P I T O L U L   II    12
INSTITUŢIA  RĂSPUNDERII  ÎN  SISTEMUL DREPTULUI    12
2.1. Privire generală asupra răspunderii juridice    12
2.2.  Consideraţii teoretice privind disciplina muncii    15
2.3. Caracterul personal al răspunderii disciplinare    18
2.4. Natura contractuală a răspunderii disciplinare    19
2.5. Funcţiile răspunderii disciplinare    20
2.6. Enumerarea condiţiilor răspunderii disciplinare    23
CAPITOLUL III    26
SANCŢIUNILE DISCIPLINARE    26
3.1. Aspecte generale privind sancţiunile disciplinare    26
3.2. Clasificarea sancţiunilor disciplinare    27
3.3. Sancţiunile disciplinare generale    28
C A P I T O L U L    I V    34
TRĂSĂTURILE   SPECIFICE   ALE   RĂSPUNDERII FUNCŢIONARILOR  DIN  SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PENITENCIARE    34
4.1. Aspecte generale privind răspunderea funcţionarilor publici    34
4.2. Abaterea disciplinară – condiţie necesară şi suficientă a angajării răspunderii disciplinare    37
4.3.  Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei    40
4.4. Sancţiunile  disciplinare    42
4.5. Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare    44
4.6. Prescripţia şi radierea sancţiunilor disciplinare    46
C A P I T O L U L   V    49
ORGANIZAREA  ŞI  FUNCŢIONAREA  COMISIILOR  DE  DISCIPLINĂ    49
5.1. Constituirea şi componenţa comisiilor de disciplină    49
5.2. Atribuţiile şi activitatea comisiei de disciplină    55
5.3. Modul de sesizare şi procedura de lucru a comisiilor de disciplină    57
5.4. Atribuţiile preşedintelui Comisiei de disciplină    64
5.5. Aplicarea sancţiunilor de către comisie    66
CAPITOLUL V    71
CONCLUZII    71
B I B L I O G R A F I E    74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu