Regimul juridic al ariilor naturale protejate de stat

Capitolul I. Ariile naturale protejate de stat ca obiect de protecţie........5  1.1. Definiţii şi clasificări ale ariilor protejate. Ariile protejate în lume şi în Republica Moldova........5  1.2. Ameninţări asupra ariilor protejate. Ariile protejate şi legislaţia privind ariile naturale protejate de stat........40     Capitolul II. Regimul juridic al ariilor naturale incluse în Cadastrul Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii.........53  2.1. Regimul juridic al rezervaţiilor ştiinţifice.........................53  2.2. Regimul juridic al rezervaţiilor naturale.......................... 56  2.3. Regimul juridic al monumentelor naturii.........................62  2.4. Regimul juridic al celorlalte arii naturale prevăzute în legislaţia naţională 64  2.5. Regimul juridic al ariilor naturale proiectare pentru Republica Moldova 65  2.5.1. Regimul juridic al parcurilor naţionale.............................65  2.5.2. Regimul juridic al rezervaţiei de biosferă.........................67     Capitolul III. Regimul juridic al ariilor naturale protejate de stat neincluse în Cadastrul Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii......69  3.1. Regimul juridic al grădinilor botanice.......................................69  3.2. Regimul juridic al grădinilor zoologice......................................71  3.3. Regimul juridic al grădinilor dendrologice.................................75  3.4. Regimul juridic al ariilor cu management multifuncţional...........78     Capitolul IV. Răspunderi şi sancţiuni pentru încălcarea legislaţiei privind ariile protejate de stat......79  4.1. Formele răspunderii juridice pentru nerespectatrea regulilor privitoare la ariile protejate de stat...........79  4.2. Sancţiunile aplicabile pentru încălcarea legislaţiei privind ariile protejate de stat          89     Concluzii.94  Anexe.............97

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu