Contractul colectiv de munca

Introducere     I. Contractul colectiv de muncă – izvor de drepturi şi garanţii pentru salariaţi  1.1 Noţiunea de contractul colectiv de muncă  1.2 Cadrul legislativ privind contractul colectiv de muncă  1.3 Trăsăturile caracteristice şi funcţiile contractului colectiv de muncă  1.4 Tipurile (nivelurile) contractului colectiv de muncă     II. Părţile contractului colectiv de muncă  2.1 Părţile contractului colectiv de muncă la nivel naţional  2.1.1 Guvernul R M  2.1.2 Federaţia Generală a Sindicatelor  a) noţiuni generale. Scopurile federaţiei  b) drepturile şi obligaţiile federaţiei  2.1.3 Federaţia (Confederaţia) Patronatelor      Noţiuni generale. Principiile  b) Formele juridice de organizare a patronatelor  c) Atribuţiile de bază      Organizaţia Internaţională a Patronatului  2.1.4 Comisia republicană pentru negocieri colective  2.2 Părţile contractului colectiv de muncă la nivel local  2.2.1 Patronatul de ramură  2.2.2 Sindicatul de ramură  2.2.3 Organul administraţiei publice centrale  2.2.4 Comisiile ramurale şi teritoriale pentru negocieri  2.3 Părţile contractului colectiv de muncă la celelalte niveluri  2.3.1 Angajator (patron)      noţiuni generale     atribuţii de bază     repere comparative  2.3.2 Salariaţi  2.3.3 Sindicatele  a) noţiuni generale  b) trăsăturile  c) principiile  d) drepturile de bază  e) repere comparative     III. Ordinea încheierii Contractului Colectiv de Muncă  3.1 Principiile încheierii contractului colectiv de muncă  3.2 Negocierea colectivă – forma de comunicare în relaţiile sindicat – patronat  a) Pregătirea procesului de negociere      etape organizatorice     etape tehnice  b) Desfăşurarea negocierilor propriu zise  c) Finalizarea negocierilor  3.3 Termenul şi forma contractului colectiv de muncă  3.4 Negocieri colective (aspect internaţional)     Încheiere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu