Riscul de credit - analiza, reglementare, asigurare

Cuprins
Cap.1  SISTEMUL BANCAR ÎN CADRUL ECONOMIEI
    1.        Rolul        sistemului        bancar        în        cadrul
       economiei...................................................3
    2.          Banca          şi          funcţia          sa           de
       finanţare............................................................
       ............6
    3.               Instituţii               ale                sistemului
       bancar...............................................................
       ........10
    4.      Organizarea      sistemului       bancar       in       România
       ...................................................18
Cap2. RISCUL ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ
                  2.1           Noţiuni           generale            despre
risc........................................................................
..21
         2.2 Operaţiuni supuse
    riscului................................................................
    ..............24                                   2.3 Clasificarea
    riscurilor..............................................................
    .......................27
Cap3.  RISCUL DE  CREDIT – RISC MAJOR AL INSTITUŢIILOR DE CREDIT
               3.1        Creditul        bancar,        purtător         al
riscului...............................................................33
                                    3.2                           Mecanismul
creditări...................................................................
..................36
             3.3     Indicatori     de     analiză     a     riscului     de
creditare..................................................44
                                     3.4                             Modelul
scoring.....................................................................
.......................49
Cap4. NORME PRIVIND RISCUL DE CREDIT
                 4.1           Gestionarea            riscului            de
credit......................................................................
..53
            4.2    Reglementări    privind    riscul    de     credit     în
România.........................................55
          4.3  Aspecte  internaţionale  privind   prevenirea   riscului   de
credit..........................58
         4.4 Determinarea necesarului de provizoane  specifice  riscului  de
credit............63
                       4.5               Asigurarea               creditelor
............................................................................
.........68
             4.6     Determinarea      formelor      de      garanţie      a
creditelor.............................................69
                                        4.6.1                       Garanţii
reale.......................................................................
...............70
                                        4.6.2                       Garanţii
personale...................................................................
...........73
                                          4.6.3                         Alte
garanţii....................................................................
...................74
Concluzii...................................................................
................75
Bibliografie................................................................
...............................78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu