Rolul transportului în promovarea turismului internaţional

Introducere. 3  Adnotare. 6  Annotation. 7     Capitolul I. Locul transportului în cadrul economiei şi ca componentă de bază a prestaţiei turistice  8  1.1. Rolul şi importanţa transporturilor în cadrul economiei şi ca element constitutiv şi factor determinant al dezvoltării turismului. 8  1.2. Conceptul de turism internaţional, definiţie şi clasificare. Teoria dezvoltării turismului 21  1.3. Etape în dezvoltarea mijloacelor de transport şi influenţa acestora în amplificarea circulaţiei turistice internaţionale. 31     Capitolul II. Transporturile turistice - conţinut, particularităţi şi structură. 36  2.1.  Analiza importanţei transporturilor turistice rutiere. 36  2.2. Abordarea rolului transporturilor turistice aeriene. 42  2.3. Analiza avantajelor transporturilor feroviare si navale………56  2.3. Organismele internaţionale antrenate în reglementarea transportului rutier şi aerian. 43     Capitolul III. Tendinţe ale dezvoltării transporturilor turistice în Republica Moldova. 60  3.1. Situaţia curentă şi tendinţele generale a transportului turistic din RM... 60  3.2. Tendinţe de evoluţie a transportului turistic aerian în Republica Moldova. 67     Concluzii 78  Bibliografie. 83  Lista abrevierilor utilizate. 86  Anexe   87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu