Sistemul de managementul al calitatii la sc

5.2. ORIENTAREA CĂTRE CLIENT
      Managementul de la cel mai  mare  nivel  trebuie   să  se  asigure  că
cerinţele  referitoare  la  produs  incluzând  satisfacţia  clientului  sunt
determinate şi satisfăcute,
trebuind să se implice direct în procesul de analiză a  cererii  de  ofertă,
pregătire şi depunere a acesteia.
Aplicarea principiului de orientare către client presupune următoarele:
    -  determinarea  cerinţelor  referitoare  la   produs
...
5.5.1.3. DIRECTORUL GENERAL
    • stabileşte şi declară politica organizaţiei în domeniul calităţii;
    • aprobă Manualul Calităţii , Procedurile sistemului  de  management  al
      calităţii;
    •  desemnează  reprezentantul  managementului  cu  autoritatea  necesară
      stipulată  de  referenţial  privitor  la  sistemul  de  management  al
      calităţii;
    • stabileşte responsabilităţile şi autorităţile funcţiilor de  conducere
      aflate în subordine;
    • aprobă programul anual de audit intern;
    • aprobă activităţile legate de instruirea personalului;
5.5.1.4. Şefii de compartimente şi ateliere
    • asigură respectarea documentelor SMC în compartimentele sau atelierele
      din subordine.
    • coordonează activitatea de  producţie  şi  de  realizare  a  calităţii
....
7.5.4. PROPRIETATEA CLIENTULUI
      Întregul personal din cadrul S.C TIPOGRAFICA „FILARET” S.A care intră
în contact cu proprietatea clientului este responsabil să trateze  cu  grijă
proprietatea clientului, protejând-o în mod adecvat.
  S.C TIPOGRAFICA „FILARET” S.A trebuie să identifice procesele necesare în
ceea  ce  priveşte  punerea  în  producţie,   monitorizare   a   produsului,
verificările care se cer în timpul procesului de păstrare şi de livrare,  să
înregistreze  reclamaţiile  cu  privire  la  calitatea  produselor  şi   ale
acţiunilor de remediere întreprinse.
  7.5.5. PĂSTRAREA PRODUSULUI
      În  S.C  TIPOGRAFICA  „FILARET”  S.A  fluxul  tehnologic  este  astfel
conceput încât să asigure conformitatea produselor pe  parcursul  procesării
interne şi livrării.
      Identificarea se face conform celor menţionate
...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu