Situatia privind creditarea efectuata de Raiffeisen Banca pentru Locuinte

CUPRINS
Cap.     1.      Despre      Raiffeisen      Banca      pentru      Locuinţe
....................................................... pag.4
1.            Scurta            prezentare             a             băncii
   .........................................................................
   .................. pag.4
2.                   Misiunea                   şi                   scopul
   .........................................................................
   .............................. pag.5
3.         Obiectul         de         activitate         al         băncii
   .........................................................................
   ........... pag.5
4.                        Structura                         acţionariatului
   .........................................................................
   ..................... pag.5
5.                Semnificaţia                siglei                 băncii
   .........................................................................
   ................... pag.10
6.                                                              Organigrama
   .........................................................................
   ....................................... pag.10
Cap.            2.            Mecanismul            de             creditare
............................................................................
....... pag.11
2.1.                          Definiţia                           creditului
............................................................................
.......................... pag.11
2.2.  Condiţii  generale  ale  contractelor  de  economisire   –   creditare
.................................... pag.13
   2.2.1. Conţinutul şi scopul economisirii şi creditării
        în      sistem      colectiv      pentru      domeniul      locativ
................................................pag.13
   2.2.2. Încheierea contractului / Comisionul de deschidere /
        Alegerea              variantei              de               tarif
............................................................................
.... pag.14
   2.2.3.  Depuneri  în  contul  de   economii   şi   prima   de   la   stat
............................................ pag.14
   2.2.4.          Dobânda          la           soldul           economisit
............................................................................
 pag.15
   2.2.5.     Repartizarea     contractului     de     economisire-creditare
........................................... pag.15
   2.2.6.      Refuzul      repartizării:      Continuarea      contractului
................................................... pag.16
   2.2.7. Acordarea soldului economisit şi a creditului,
        conform        contractului        de         economisire-creditare
................................................ pag.17
   2.2.8.     Condiţiile      acordării      creditului      /      Garanţii
............................................................ pag.17
   2.2.9.     Acordarea     creditului     pentru      domeniul      locativ
.................................................... pag.18
   2.2.10.             Comision              aferent              creditului
............................................................................
.. pag.19
   2.2.11.  Dobânda  şi  rambursarea  creditului  pentru  domeniul   locativ
............................ pag.19
   2.2.12. Realizarea contractului de economisire / contractului de
        creditare    pentru    domeniul    locativ    de    către     bancă
............................................. pag.20
   2.2.13. Modificări ale contractului: divizarea, conexarea contractelor de
        economisire-creditare, reducerea sau majorarea sumei contractate,
        modificarea             variantei             de              tarif
............................................................................
. pag.20
   2.2.14.  Rezilierea  contractului  de  economisire-creditare   de   către
clientul băncii ......... pag.21
   2.2.15.                      Administrarea                       contului
............................................................................
.......... pag.22
   2.2.16.  Comisionul  de  administrare,  alte  comisioane  şi   cheltuieli
................................ pag.22
   2.2.17.                       Compensări,                        reţineri
............................................................................
.............. pag.22
   2.2.18.  Dreptul   de   dispoziţie   după   decesul   clientului   băncii
......................................... pag.23
   2.2.19.  Consecinţele  legale  din  procedura  de  derulare  simplificată
.............................. pag.23
   2.2.20.                Modificări                 ale                 CGC
............................................................................
............... pag.23
2.3. Normă privind activitatea de  creditare  în  sistemul  colectiv  pentru
domeniul locativ .. pag.25
   2.3.1.                                                       Generalităţi
............................................................................
.............................. pag.25
   2.3.2.          Destinaţie          credit          în           domeniul
locativ...................................................................
pag.26
   2.3.3.   Condiţii   de   acordare   credit   pentru   domeniul    locativ
........................................... pag.27
   2.3.4.         Descrierea         fluxului         de          operaţiuni
........................................................................
pag.39
Cap.              3.               Studiu               de               caz
............................................................................
............................ pag.48
   3.1.  Listă  documente  pentru  analiza   şi   justificare   credit   RBL
...................................... pag.48
   3.2.           Paşi           în           obţinerea           creditelor
............................................................................
......... pag.54
    3.2.1.                      Selectarea                       creditului
............................................................................
............. pag.54
    3.2.2.              Contractarea              unui              bancher
............................................................................
... pag.55
    3.2.3.              Solicitarea               unui               credit
............................................................................
.......... pag.56
    3.2.4.               Procesul                de                evaluare
............................................................................
............ pag.56
    3.2.5.                Procesul                de                analiză
............................................................................
.............. pag.57
    3.2.6.               Decizia                de                creditare
............................................................................
............. pag.57
    3.2.7.        Negocierea        contractului        de        creditare
............................................................... pag.57
    3.2.8.                          Refuzul                          băncii
............................................................................
...................... pag.58
Cap.            4.            Concluzii             şi             propuneri
............................................................................
............. pag.62
Bibliografie
Anexe
  Anexa 1.-Cerere pentru încheierea unui contract de economisire-creditare
  Anexa 2.-Cerere de credit
  Anexa 3.-Acord de consultare  a  bazei  de  date  a  Centralei  Riscurilor
Bancare
  Anexa 4.-Adeverinţa de salariu
  Anexa 5.-Declaraţie vânzǎtor imobil
  Anexa 6.-Fişa de verificare a dosarului de credit
  Anexa 7.-Cerere de modificare a contract de economisire-creditare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu