Strategia de dezvoltare a zonei turistice Suceava

Cuprins
Introducere 2
Capitolul I 4
Evoluţia turismului românesc în perioada de după revoluţia din 1989 4
  I.1. Criza dezvoltării economice şi depăşirea ei 4
  I.2. Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen
  mediu     5
  I.3. „Economia de servicii” în perioada reformei economice româneşti    6
  I.4. Discontinuităţi în economia turismului românesc în perioada
  postdecembristă      7
    A. Transformări şi contradicţii în turismul intern românesc     7
    B.  Activitatea Ministerului Turismului   11
Capitolul II     16
Piaţa turistică în România   16
  II.1. Consideraţii privind caracteristicile specifice pieţei turistice  16
    A. Indicatori specifici pieţei turistice internaţionale    16
    A.1. Cererea turistică   17
    A.2. Oferta turistică    18
    B. Piaţa turistică românească – resurse naturale şi antropice   19
  II.2. Amenajarea turistică a teritoriului – premisă a integrării României
  în Uniunea Europeană şi a dezvoltării economico-sociale echilibrate     24
Capitolul III    27
Strategia de dezvoltare a zonei turistice Suceava  27
Concluzii   53
Bibliografie     56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu