Strategii de marketing privind lansarea pe piaţă a unui nou produs de catre agentia de turism

|2.           |Rezultat financiar |-20.568     |-220.735      |-220.295    |
|3.           |Rezultat           |            |              |            |
|             |extraordinar       |            |              |            |
|4.           |Rezultatul         |1.010.739   |1.700.891     |2.590.301   |
|             |exerciţiului       |            |              |            |
            Sursa: Date din arhiva societăţii
      Din tabelele prezentate rezultă că agenţia a trecut printr-o  perioadă
bună, din punct de vedere financiar, obţinând profit în fiecare  dintre  cei
3 ani analizaţi.
         3. Analiza mediului extern al agenţiei de turism Carpaţi Tour
            Furnizorii agenţiei de turism Carpaţi Tour
      Activitatea unei agenţii este dependentă permanent de furnizorii  săi.
Furnizorii unei agenţii de turism sunt reprezentaţi, în general, de:
         ➢ Furnizorii de mijloace

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu