Tehnici moderne de finantare a activitatii economico-financiare a intreprinderii

Annotation Introducere     Capitolul I. Aspectele teoretice ale tehnicilor moderne de finanţare 1.1. Esenţa şi conţinutul tehnicilor moderne de finanţare 1.2. Principalele forme ale tehnicilor moderne de finanţare 1.3. Rolul tehnicilor moderne de finanţare în cadrul agenţilor economici     Capitolul II. Particularităţile dezvoltării tehnicilor moderne pe plan naţional şi internaţional 2.1. Analiza cadrului normativ şi legislativ a tehnicilor moderne de finanţare în Republica Moldova 2.2. Practica internaţională privind dezvoltarea tehnicilor moderne pe plan intern 2.3. Particularităţile dezvoltării finanţării moderne în Republica Moldova     Capitolul III. Probleme şi perspective de dezvoltare a finanţării moderne în Republica Moldova     Încheiere Bibliografia Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu