Dregatori greci in vremea mavrocordatilor

INTRODUCERE  CAPITOLUL I 1. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EPOCII FANARIOTE 2. ADMINISTRAŢIA FANARIOTĂ  CAPITOLUL II 1. INSTITUŢII ÎN VREMEA REGIMULUI FANARIOT  CAPITOLUL III 1. DREGĂTORIILE DIN VREMEA FANARIOŢILOR  CAPITOLUL IV 1. DREGĂTORI GRECI ÎN VREMEA MAVROCORDAŢILOR 2. REPREZENTANŢII POLITICI AI DOMNILOR LA POARTĂ – CAPUCHEHĂILE 3. PERSONALITĂŢI GRECEŞTI ÎN ŢĂRILE ROMÂNE ÎN VREMEA MAVROCORDAŢILOR  CONCLUZII BIBLIOGRAFIE LISTĂ ANEXE ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu