Turismul de afaceri si congrese in Timisoara

CUPRINS
|    |INTRODUCERE                                              |    |3              |
|    |CAPITOLUL 1                                              |    |4              |
|    |TIMIŞOARA - SITUARE ŞI RESURSE                           |    |4              |
|    |1.1. Condiţii naturale                                   |    |4              |
|    |1.2. Analiza structurilor de cazare                      |    |12             |
|    |1.3. Puncte de atracţie turistică                        |    |17             |
|    |CAPITOLUL 2                                              |    |19             |
|    |PREMISELE DEZVOLTĂRII TURISMULUI DE AFACERI              |    |19             |
|    |2.1. Potenţialul investiţional al turismului de afaceri  |    |19             |
|    |2.2. Infrastructură fizică                               |    |21             |
|    |2.3. Euroregiunea Dunăre-Kris-Tisa – Mureş               |    |23             |
|    |CAPITOLUL3                                               |    |24             |
|    |TURISMUL DE REUNIUNI, CONGRESE ŞI PROFESIONAL            |    |24             |
|    |3.1. Analiza tipurilor de congrese, conferinţe şi        |    |24             |
|    |simpozioane                                              |    |               |
|    |    |3.1.1. Congrese, conferinţe şi simpozioane medicale |    |25             |
|    |    |3.1.2. Simpozioane culturale                        |    |30             |
|    |    |3.1.3. Manifestări economice                        |    |31             |
|    |    |3.1.4. Simpozioane ştiinţifice                      |    |32             |
|    |3.2. Târguri, expoziţii şi alte manifestări de interes   |    |34             |
|    |public                                                   |    |               |
|    |3.3. Analiza bugetului Congresului Intenaţional de       |    |37             |
|    |Cardiologie " Zilele cardiologiei timişorene"            |    |               |
|    |CAPITOLUL 4                                              |    |40             |
|    |CIRCULAŢIA TURISTICĂ                                     |    |40             |
|    |4.1. Numărul de turişti                                  |    |41             |
|    |4.2. Indicatorii circulaţiei turistice                   |    |42             |
|    |4.3. Durata medie a sejurului                            |    |42             |
|    |4.4. Densitatea circulaţiei turistice                    |    |43             |
|    |CAPITOLUL 5                                              |    |44             |
|    |PERSPECTIVELE CAMEREI DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI            |    |44             |
|    |AGRICULTURĂ, TIMIŞOARA (CCIAT)                           |    |               |
|    |5.1. Principalele obiective ale CCIAT privind dezvoltarea|    |51             |
|    |regională                                                |    |               |
|    |5.2. Înfiinţarea unui Birou pentru Turism                |    |53             |
|    |5.3. Parcul Tehnologic şi Industrial – Timişoara         |    |54             |
|    |CONCLUZII                                                |    |55             |
|    |BIBLIOGRAFIE                                             |    |57             |
|    |                                                         |    |               |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu