Tendinte in evolutia transporturilor turistice interne si internationale

Cuprins
Introducere ……………………………………………………………….  pag.  4
Cap.1.      Locul  transporturilor  în  cadrul  sectorului  terţiar  …………...
pag.  6
        1. Turismul şi sectorul terţiar …………………………………..  pag.  6
      1.1.1.      Transportul – componentă de bază  a  prestaţiei  turistice
      …….  pag.  6
      1.1.2. Transporturile şi dezvoltarea turismului …………………….  pag.  7
1.2.        Rolul şi importanţa transporturilor turistice ………………… pag.  9
      1.2.1. Rolul şi importanţa transporturilor în economia  naţională  …..
           pag.10
      1.2.2 Transportul – element constitutiv şi factor determinant al
      dezvoltării turismului  ……………………………………………… pag. 10
Cap.2.      Transporturile turistice; Conţinut;
            Particularităţi; Structură ………………………...………….. pag. 14
2.1.  Locul formelor de transport în structurile traficului turistic …  pag.
           15
2.2.  Transporturile turistice rutiere ………………………………. pag. 18
      2.2.1.       Importanţa  şi  perspectivele  transporturilor  turistice
      rutiere …. pag. 18
      2.2.2. Tendinţe de evoluţie şi oferta de servicii a transporturilor
             rutiere ……………………………………………………….. pag. 19
      2.2.3. Problematica oganizării transporturilor rutiere ……………… pag. 20
      2.2.4. Închirierile de autoturisme (Rent a car) ……………………..  pag. 22
2.3.        Transporturile turistice feroviare ……………………………  pag. 24
2.4.        Transporturile turistice  navale  (maritime  şi  fluviale)  ……….
pag. 30
      2.4.1.     Produsele turistice ale companiilor maritime ……………….   pag.
31
Cap.3.      Transporturile turistice aeriene ………………………………..  pag. 34
3.1.  Particularităţile transportului aerian ………………………… pag. 34
3.2.  Tipuri de pasageri …………………………………………… pag. 39
3.3.  Tipuri de curse de pasageri ………………………………….  pag. 41
3.4.  Cheltuieli de tranport aerian ………………………………… pag. 46
3.5.  Dereglementarea şi liberalizarea transportului aerian ………. pag. 50
      3.5.1.      Cele 5 libertăţi ale aerului şi dreptul de cabotaj ……………..
      pag. 51
      3.5.2. Dereglementarea transporturilor aeriene americane ………… pag. 53
      3.5.3. Liberalizarea transporturilor aeriene în U.E. ………………..  pag. 54
3.6.        Marile companii aeriene ale lumii şi  opţiunile  lor  strategice
.. pag. 55
      3.6.1. Ierarhizarea celor mai mari companii  aeriene  ale  lumii  ……..
           pag. 56
      3.6.2. Strategiile adoptării de companiile aeriene …………………. pag. 60
3.7.        Transportul aerian în România ……………………………… pag. 66
3.8.        Previziuni ce privesc evoluţia transportului aerian  ………….  pag.
69
Cap.4.      Concluzii şi tendinţe ale dezvoltării transporturilor turistice
.. pag. 74
4.1.        Principalele caracteristici ale turismului pe plan mondial
           şi în România  ………………………………………………. pag. 75
4.2.  Tendinţele de evoluţie ale transporturilor turistice
      şi concluzii ………………………………………………….  pag. 80
Bibliografie ……………………………………………………………… pag. 80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu