Voltaire - ultimul reformator

Introducere. 2     CAPITOLUL I. OPERA ISTORICO-POLITICĂ A LUI VOLTAIRE. 6  1.1 “Istoria lui Carol al XII-lea” – ca operă de tranziţie şi ca o demitizare a eroului cuceritor 7  1.2. “Secolul lui Ludovic al XIV-lea” - o istorie a spiritului uman. 10  1.3. “Eseu asupra moravurilor” - frescă morală a lumii medievale. 15     CAPITOLUL II. DE LA “OMUL MARE” LA “DESPOTUL LUMINAT”. 20  2.1. Teoria şi practica “despotismului luminat”. 20  2.2. Modele de monarhi reformatori 23  2.3. Scurte reflexii despre popor şi conducerea republicană. 27     CAPITOLUL III. ISTORIA MORAVURILOR.. 30  3.1. Generalităţi despre moravuri: obiceiuri, superstiţii 30  3.2. Războiul - “cea mai oribilă dintre crime”. 34  3.3. Biserica, feudalitatea, cavalerismul, adunările reprezentative. 36     Capitolul IV ISTORIA UNIVERSALĂ ÎN CONCEPŢIA LUI VOLTAIRE. 40  4.1. Voltaire şi “enciclopedia istoriei umane”. 40  4.2. Problema colonialismului şi anticolonialismului lui Voltaire. 43  4.3. Probleme economice: comerţ, finanţe, industrie. 45     Concluzii 50  Bibliografie. 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu