Actiunea in revendicare imobiliara

                                C U P R I N S
 Capitolul I   Consideraţii generale  privind  dreptul  de  proprietate  şi
 apărarea acestui drept
1. 1. Scurtă prezentare a evoluţiei proprietăţii şi  a  concepţiilor  asupra
acesteia
1. 1. 1.  Prezentare de ansamblu a evoluţiei proprietăţii
1. 1. 2.  Proprietatea în vechiul drept românesc
1. 1. 3.  Proprietatea în Codul civil român
1. 2.  Consideraţii generale privind acţiunea în revendicare
1. 2. 1. Prezentare  generală  a  mijloacelor  de  apărare  a  dreptului  de
proprietate
1. 2. 2. Noţiune. Sediul materiei
1. 2. 2. 1. Noţiune
1. 2. 2. 2. Sediul materiei
1. 2. 3. Caracterele juridice ale acţiunii în revendicare
1. 2. 3. 1. Caracterul petitoriu
1. 2. 3. 2. Caracterul real
1. 2. 3. 3. Caracterul imprescriptibil
 Capitolul II    Consideraţii  generale  privind  acţiunea  în  revendicare
imobiliară
 2. 1. Noţiunea acţiunii în revendicare imobiliară
 2. 2. Comparaţie  între acţiunea în revendicare şi alte acţiuni prin  care
se apără dreptul de proprietate
2. 2. 1. Acţiunea în revendicare şi acţiunile posesorii
2. 2. 2. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în petiţie de ereditate
 2. 2. 3. Acţiunea în revendicare şi acţiunea contractuală
 2. 2. 4. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în grăniţuire
 Capitolul III   Condiţiile de exercitare a acţiunii în revendicare
 3. 1.   Calitatea de reclamant
 3. 2. Calitatea de pârât
 Capitolul IV    Proba dreptului de proprietate
 4. 1. Sarcina probei
 4. 2. Dificultăţi în proba proprietăţii
 4. 3. Titlul în materie de probă a dreptului de proprietate
 CAPITOLUL V     IMPRESCRIPTIBILITATEA AŢIUNII ÎN REVENDICARE
 5. 1. Principiul
 5. 2. Excepţii
 Capitolul VI    Efectele revendicării
 6. 1. Problema restituirii bunului
 6. 2. Problema restituirii fructelor
 6. 3. Problema cheltuielilor făcute de pârât cu lucrul revendicat
 6. 4. Situaţia construcţiilor noi şi a plantaţiilor făcute de posesor
 6. 5. Dreptul de retenţie
 Bibliografie selectivă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu