ANALIZA CONCURENŢEI PEPIAŢA TRANSPORTURILOR RUTIERE

INTRODUCERE--------------------------------------------------------------------------------------------5CAPITOLUL I: TRANSPORTURILE – COMPONENŢA ESENŢIALǍ A PRODUCŢIEIMATERIALE -----------------------------------------------------------------------------------------------
-71.1. Locul, rolul şi importanţa transporturilor 
------------------------------------------------------------
71.2. Poziţionarea transportului rutier----------------------------------------------------------------------101.3. Provocări şi disfuncţionalităţi în transportul rutier-------------------------------------------------141.4. Performanţe---------------------------------------------------------------------------------------------18
CAPITOLUL II:PIAŢA TRANSPORTULUI RUTIER DE MǍRFURI-----------------------20
2.1.Factorii de influenţă ai transportului rutier de mărfuri--------------------------------------------202.2.Oportunitaţi şi bariere --------------------------------------------------------------------------------232.3.Modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor ------------------------------------------------------28
CAPITOLULIII:ANALIZA MEDIULUI CONCURENŢIAL PE PIAŢATRANSPORTULUI RUTIE--------------------------------------------------------------------------
313.1Concurenţa în domeniul transportului rutier -------------------------------------------------------313.2Indicatorii mediului concurenţial în transportul rutier --------------------------------------------323.3Analiza strategiei principalilor competitori --------------------------------------------------------353.4Tendinţe pe piaţa transporturilor ---------------------------------------------------------------------43
CONCLUZII -----------------------------------------------------------------------------------------------
53
BIBLIOGRAFIE -----------------------------------------------------------------------------------------
-55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu