Analiza ofertei de servicii din cadrul Agentiei de Turism First Class

INTRODUCERE     CAPITOLUL I. PREZENTAREA AGENŢIEI DE TURISM FIRST CLASS...........3 1.1 Înfiinţare, statut şi evoluţie.............3 1.2 Organizarea agenţiei First Class Turism…………6 1.3 Operaţiunile agenţiei First Class Turism……………10 1.3.1 Conceperea şi comercializarea pachetelor turistice...........10     CAPITOLUL 2. ANALIZA PERFORMANŢELOR ECONOMICE ŞI FINANCIARE ALE AGENŢIEI FIRST CLASS TURISM..........14 2.1 Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere........14 2.2 Analiza ratelor de rentabilitate............22 2.3 Oferta de pachete a agenţiei First Class Turism………28     CAPITOLUL 3. ACTIVITATEA DE PROMOVARE……………32 3.1 Metode de promovare practicate de Agentia First Class………32 3.2. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR PROFESIONALE ÎN SCOPUL CREŞTERII CALITĂŢII..............36 3.2.1. Asigurarea calităţii………………….38 3.2.2. Gestiunea calităţii………………38 3.2.3. Strategia calităţii …………38     CAPITOLUL 4 4.1. STRATEGIA DE PRODUS…………45 4.2. STRATEGIA DE PREŢ...........46 4.3. STRATEGIA DEPROMOVARE………46     Conluzii si propuneri BIBLIOGRAFIE………48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu