APA POTABILA DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DE CALITATE

                                   CUPRINS
ARGUMENT
............................................................................
................................................   3
CAPITOLUL             I             -               APA             POTABILĂ
............................................................................
................   4
             1.1.         Apa         -          prezentare         generală
............................................................................
................   4
     2.       Rolul        apei        pentru        organismul        uman
        ....................................................................
        .........   5
CAPITOLUL            II            -             CALITATEA              APEI
............................................................................
..........    6
     1.          Influenţe          asupra          calităţii          apei
        ....................................................................
        ....................  6
     2.        Indicatori        de         calitate         a         apei
        ....................................................................
        .........................7
     3.            Surse            de             apă             potabilă
        ....................................................................
        ..................................9
CAPITOLUL       III       –        PROPRIETĂŢILE        APEI        POTABILE
.........................................................13
                   3.1.              Proprietăţi               organoleptice
............................................................................
..................  13
                     3.2.                 Proprietăţi                 fizice
............................................................................
.................................13
                     3.3.                Proprietăţi                 chimice
............................................................................
..........................   14
                   3.4.              Proprietăţi              bacteriologice
............................................................................
................. .15
CAPITOLUL IV -  DETERMINAREA PROPRIETĂŢILOR ORGANOLEPTICE, FIZICE,
ŞI             CHIMICE             ALE             APEI             POTABILE
............................................................................
..............16
               4.1.          Determinarea           mirosului           apei
............................................................................
..............16
               4.2.           Determinarea           gustului           apei
............................................................................
................17
      4.3.              Determinarea              culorii               apei
............................................................................
................  18
     4.             Determinarea             turbidităţii              apei
        ....................................................................
        ...................20
     5.             Determinarea             temperaturii              apei
        ....................................................................
        ................ 21
     6.              Determinarea              reziduului               fix
        ....................................................................
        ...................... 21
     7.            Determinarea             sedimentelor             totale
        ....................................................................
        .........     22
     8.             Determinarea             alcalinităţii             apei
        ....................................................................
        ................   23
     9.              Determinarea              acidităţii              apei
        ....................................................................
        ....................   23
     10.     Determinarea     caracterului     acido-bazic      al      apei
         ...........................................................  24
     11.         Determinarea        calciului        şi         magneziului
         ....................................................................
         ..  26
     12.                       Determinarea                       clorurilor
         ....................................................................
         .........................  28
CAPILOLUL    V     -      SECURITATEA     ŞI     SĂNĂTATEA      ÎN     MUNCĂ
........................................30
CAPITOLUL             VI             –             POLUAREA             APEI
............................................................................
...........31
                 6.1.            Cauzele            poluării            apei
............................................................................
......................  31
                   6.2.               Clasificarea               poluanţilor
............................................................................
..................  33
                      6.3.                 Protecţia                  apelor
............................................................................
.............................. ..33
CONCLUZII
............................................................................
......................................................35
ANEXE                     :                     Anexa                      1
............................................................................
..................................  ........ .37
                                        Anexa                              2
............................................................................
................................... ...........38
                                        Anexa                              3
............................................................................
................................... ...........39
                                        Anexa                              4
............................................................................
...............................................41
                                          Anexa                            5
............................................................................
.................................................42
BIBLIOGRAFIE
............................................................................
.............................................. 36

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu