Apelul - curtea de apel

                                C u p r i n s
1. Competenta Curtii de Apel
2. Regulamentul Curtii de Apel (extras)
3. Sesizarea instantei in dreptul penal
    □ Plangerea
    □ Denuntul
    □ Plangerea prealabila
    □ Cauze care inlatura actiunea penala
    □ Cazuri in care este necesara plangerea prealabila  pentru  exercitarea
      actiunii penale.
4. Caile de atac
        Caile de atac ordinare
         □ Persoanele care pot actiona prin caile de atac ordinare
         □ Termenul de declarare a apelului si a recursului
         □ Repunerea in termen
         □ Apelul (recursul) peste termen
         □ Declararea apelului si a recursului
         □ Renuntarea la calea de atac ordinara
         □ Retragerea caii de atac ordinare
         □ Efectele cailor de atac ordinare
           a) Efectul suspensiv
           b) Efectul devolutiv
           c) Efectul extensiv
           d) Neagravarea situaţiei in propria cale de atac
        A/1 – Apelul
         □ Titularii apelului
         □ Termenul de apel
         □ Judecata in apel
        A/2 – Recursul
         □ Hotărâri ce pot fi atacate cu recurs
         □ Titularii recursului
         □ Termenul de recurs
         □ Judecata in recurs
        Caile extraordinare de atac
        B/1 – Contestata in anulare
        B/2 – Revizuirea
        B/3 – Recursul in anulare
        B/4 – Recursul in interesul legii
5. Participanţii in procesul penal
    □ Organele judiciare
      ← Instanţele judecatoresti
      ← Ministerul Public
      ← Organele de cercetare penala
    □ Partile
      ← Inculpatul
      ← Partea vatamata
      ← Partea civila
      ← Partea responsabila civilmente
    □ Aparatorul
    □ Alte persoane
    □ Rolul procurorului
    □ Grefierul.
6. Citatia si elementele sale
7. Cheltuielile judiciare si amenda judiciara
8. Dosarele si mapele de hatarari
9. Dispozitiile instantei de judecata
Pagini 54

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu