Aplicarea strategica in S.A. „Incomlac

Introducere.. 3     CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind strategia întreprinderii. 6  1.1. Definirea strategiei 6  1.2. Premise şi tipuri de strategii în mediul concurenţial 10  1.3. Analiza mediului intern si extern. 14     CAPITOLUL II.DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL S.A” INCOMLAC”. 19  2.1. Istoricul apariţiei şi caracteristica generală a întreprinderii S.A.”INCOMLAC“. 19  2.2. Analiza economico-financiară al întreprinderii S.A.”INCOMLAC”. 21  2.3. Structura organizatorică a S.A. „Incomlac”. 33     Capitolul III.  Aplicarea strategică în  S.A. „INCOMLAC“. 38  3.1. Principii şi metode de elaborare a strategiei in cadrul intreprinderii 38  3.2. Diagnosticarea strategică a mediului intern şi extern. 41  3.3.Analiza SWOT.. 48     Capitolul IV. Proiect privind elaborarea strategiei de activitate a SA “Incomlac”. 51  4.1. Proiectul privind elaboarea strategiei de activitate în cadrul întreprinderii SA “Incomlac”. 51  4.2. Recomandari in scopul sporirii competivitatii intreprinderii pe piata. 52     Concluzii şi propuneri. 55  Biliografie.. 58  Anexe   61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu