Atentatul care pune in pericol siguranta statului

  CUPRINS
  CAPITOLUL           I                     NOtIUNI            INTRODUCTIVE
PRIVIND INFRACtIUNILE                                     CONTRA  SIGURANtEI
                                  STATULUI
  Sectiunea I               GENERALITatI
      §.1.Justificare
      §.2.Scurt isoric
  Sectiunea      a      II-a               ASPECTE      COMUNE      PRIVIND
                                  INFRACtIUNILE                       CONTRA
SIGURANtEI STATULUI
      §.1.Obiectul ocrotirii penale
            1.Obiectul juridic special
            2.Obiectul material
      §.2.Subiectii
            1.Subiectul activ
            2.Subiectul pasiv
      §.3.Latura obiectiva
      §.4.Latura subiectiva
      §.5.Formele infractiunii
      §.6.Modalitati normative
      §.7.Regimul sanctionator
      §.8.Tainuirea si favorizarea
      §.9.Aspecte procesuale
  CAPITOLUL             II                     ASPECTE             GENERALE
       PRIVIND   INFRACtIUNEA   DE                                   ATENTAT
CONTRA SIGURANtEI                            STATULUI
  Sectiunea I               SCURT ISTORIC
  Sectiunea a II-a          CONCEPT sI CARACTERIZARE
  Sectiunea a III-a         ASPECTE CRIMINOLOGICE
  Sectiunea       a       IV-a                LEGaTURI       CU        ALTE
                 INFRACtIUNI
  CAPITOLUL III        FACTORII INFRACtIUNII
  Sectiunea        I                      OBIECTUL        JURIDIC        AL
            INFRACtIUNII
      §.1.Obiectul juridic special
      §.2.Obiectul material
  Sectiunea a II-a          SUBIECtII INFRACtIUNII
      §.1.Subiectul activ
      §.2.Subiectul pasiv
  CAPITOLUL        IV                STRUCTURA        sI         CONtINUTUL
JURIDIC AL INFRACtIUNII
  Sectiunea I               SITUAtIA PREMISa
  Sectiunea a II-a          LATURA OBIECTIVa
      §.1.Elementul material
      §.2.Cerinta esentiala
      §.3.Urmarea imediata
      §.4.Legatura de cauzalitate
  Sectiunea a III-a         LATURA SUBIECTIVa
  CAPITOLUL         V                  FORME,         MODALITAtI         sI
SANCtIUNI
  Sectiunea I               FORMELE INFRACtIUNII
      §.1.Actele preparatorii
      §.2.Tentativa
      §.3.Consumare
      §.4.Epuizare
  Sectiunea a II-a          MODALITatILE INFRACtIUNII
  Sectiunea a III-a         REGIMUL SANCtIONATOR
         CAPITOLUL VI        ASPECTE PROCESUALE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu