Comportamentul alimentar

CUPRINS
CAPITOLUL I. ALIMENTAŢIA ŞTIINŢIFICĂ – PREOCUPĂRI ŞI PERSPECTIVE    4
       1.1. INTRODUCERE      5
       1.2. MODERNIZAREA PRODUCŢIEI CULINARE PRIN SISTEMUL CATERING 9
CAPITOLUL II. ASPECTE PRIVIND COMPORTAMENTUL ALIMENTAR   13
       2.1. rolul substanţelor NUTRITIVE În organism     19
       2.2. substanţele antinutriţionale      29
CAPITOLUL  iiI.  CONTROLUL  CALITĂŢII  PRODUSELOR  ÎN  ALIMENTAŢIA   PUBLICĂ
33
       3.1. Tehnoprezentarea produselor culinare    35
       3.2. TENDINŢE PE PLAN MONDIAL PRIVIND CONTROLUL CALITĂŢII  PRODUSELOR
       CULINARE   37
          3.2.1 REGLEMENTĂRI  PRIVIND  UTILIZAREA  METODEI  HACCP  PE  PLAN
          INTERNAŢIONAL     38
          3.2.2 REGLEMENTĂRI  PRIVIND  UTILIZAREA  METODEI  HACCP  PE  PLAN
          NAŢIONAL     38
CAPITOLUL IV. EVALUAREA PERFORMANŢELOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII LA  S.C.  TIROL
S.A. PRIN SISTEMUL HACCP     43
       4.1. PREZENTARE GENERALĂ A SOCIETĂŢII
       4.2. ANALIZA SITUAţIEI EXISTENTE A SOCIETăţII
          4.2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICă
          4.2.2. INFORMAREA şI DOCUMENTAREA îN INTERIORUL RESTAURANTULUI 48
       4.3.   Beneficiile   implementării   sistemului   HACCP   în   cadrul
       restaurantului  53
       4.4. CHESTIONARUL REALIZAT ÎN LEGĂTURĂ CU  PERFORMANŢELE  S.C.  TIROL
       S.A ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI OPINIILE CLIENŢILOR  54
CONCLUZII   60
BIBLIOGRAFIE     61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu