Comunicare si comunicare ratata in procesul educational

1. ARGUMENT.............2     2. COMUNICAREA CA ACT DE PERSUASIUNE.......3 2. I.COMUNCAREA: DOVADĂ A EXISTENŢEI UMANE ........3 2. II. ETAPELE COMUNICĂRII..................5 2. III. PROFESORUL ÎNTRE DEMERSUL RETORIC ŞI DEMERSUL COMUNICATIV.................6 2. IV. PERSUASIUNEA CA FINALITATE A COMUNICĂRII ..............10 2. V. PROCESUL DE COMUNICARE ............16 2. VI. INFORMAŢIA.....................17 2. VII. ŞCOALA CA FORMATOR AL APTITUDINILOR ŞI ATITUDINILOR COMUNICATIVE..............22     3. ACTUALIZĂRI ALE COMUNICĂRII ÎN SOCIETATE ŞCOALA ŞI MASS – MEDIA..................26 3. I. MODELUL OFERIT DE MASS -MEDIA......................26 3. II. MODELUL OFERIT DE ŞCOALĂ.....................32 3. III. FAMILIA CA FACTOR MEDIATIC..............35 3. IV.STUDIU DE CAZ...............39     4. COMUNICAREA DIDACTICĂ.................42 4. I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE...................42 4. II. BLOCAJE ALE COMUNICĂRII DIDACTICE...................45 4. III. PERSONALITATEA ŞI COMUNICAREA DIDACTICĂ...............46 4. IV. RELAŢIILE SOCIAL-VALORICE ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ.........48 4. V. BLOCAJELE DETERMINATE DE CANALUL DE TRANSMISIE............52 4. VI. BLOCAJELE DETERMINATE DE DOMENIUL COGNITIV..........54 4. VII. EFICIENTIZAREA COMUNICĂRII DIDACTICE..............56     5. CONCLUZII................62 6. BIBLIOGRAFIE...........63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu