Conceptul de Sistem al Dreptului

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
      LOCUL SI ROLUL DREPTULUI IN SOCIETATE
      Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a dreptului
      Secţiunea 2: Definiţia dreptului
      Secţiunea 3: Funcţiile dreptului
CAPITOLUL II
           NOŢIUNEA DE SISTEM AL DREPTULUI
CAPITOLUL III
      CRITERII DE STRUCTURARE A SISTEMULUI DREPTULUI
      Secţiunea 1: Metode de reglementare
      Secţiunea 2: Principiile dreptului
CAPITOLUL IV
      DIVIZIUNILE GENERALE ALE DREPTULUI
      Secţiunea 1: Dreptul determinator şi dreptul sancţionator
      Secţiunea 2: Drept public şi drept privat
CAPITOLUL V
      SISTEMUL DE DREPT INTERN ROMÂNESC
      Secţiunea 1: Dreptul constituţional
      Secţiunea 2: Dreptul administrativ
      Secţiunea  3:  Dreptul financiar
      Secţiunea 4: Dreptul civil
      Secţiunea 5: Dreptul muncii
      Secţiunea 6: Dreptul penal
      Secţiunea 7: Dreptul procesual penal
      Secţiunea 8: Dreptul procesual civil
      Secţiunea 9: Dreptul internaţional
      CONCLUZII
      BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu