CONTRACTUL INTERNATIONAL DE LEASING

                                   CUPRINS
  CAPITOLUL I    Leasing-ul - tehnica moderna de comert
            1.1.  Importanta leasing-ului in practica internationala
            1.2.  Aparitie si evolutie
            1.3.  Drept comparat
                 1.3.1.  S.U.A.
                 1.3.2.  Marea Britanie
                 1.3.3.  Franta
                 1.3.4.  Japonia
                 1.3.5.  România
  CAPITOLUL II   Contractul international de leasing
            2.1.  Definitie
            2.2.  Caracterul international al leasing-ului
            2.3.  Natura juridica a contractului
            2.4.  Comparatie cu alte contracte
            2.5.  incheierea contractului
                 2.5.1.  Partile contractului
                 2.5.2.  Conditii de forma si fond
                 2.5.3.  Clauze specifice contractului
                 2.5.4.  incetarea contractului
            2.6.  Efectele contractului international de leasing
                 2.6.1.  Obligatiile vânzatorului
                 2.6.2.  Obligatiile finantatorului - lessor
                 2.6.3.  Obligatiile utilizatorului - leasel
  CAPITOLUL III  Procesul de formare al leasing-ului
            3.1.  Fazele contractului
                 3.1.1.  Faza prealabila
                 3.1.2.  Faza locatiunii
                 3.1.4.  Faza optiunii
  CAPITOLUL IV   Forme de leasing
            4. 1. Lease-back
            4. 2. Time sharing
            4. 3. Master-leasing
            4. 4. Leasingul experimental
  CAPITOLUL  V            Legea   aplicabila   contractului   international
            de leasing
            5.1. Solutiile dreptului român. Legea nr. 105/1992  cu  privire
la                raporturile  de  drept  international  privat.  H.G.   nr.
72/1993                privind regimul vamal al bunurilor  ce  fac  obiectul
                 tranzactiilor de leasing. O.G. nr.  12/1995  privind  unele
                  masuri  referitoare  la  regimul   vamal   al   masinilor,
utilajelor             si instalatiilor importate  in  cadrul  tranzactiilor
de leasing.                  O.U.G.  nr.  51/1997  privind  operatiunile  de
leasing si                   societatile de leasing
             5.2.  Dreptul  uniform.  Conventia   internationala   UNIDROIT
            asupra leasing-ului international, OTTAWA, 28.05.1988
  CONCLUZII
            Oportunitatile contractului de leasing
  ANEXA
            1. Dreptul uniform. Conventia  internationala  UNIDROIT  asupra
            leasing-ului, Ottawa, 1988
            2. Model de oferta leasing
  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu