Cultivarea ciupercilor. Metode de conservare a ciupercilor comestibile

Cuprins
  Capitolul I. Elemente privind cadrul natural şi juridic
I.1               .Prezentarea                Ocolului                Silvic
Aleşd.........................................................5
I.1.1.       Situatia       administrativa       pe        unitafi        de
productie...............................6
          I.2.Elemente privind cadrul natural şi juridic a unităţii de
producţie
1.2.1. Elemente de identificare a unităţii de
producţie...............................7
1.2.2.Studiul                staţiunii                 şi                 al
vegetaţiei........................................................8
       I.3.Condiţii
           climatice.........................................................
           ..............16
           L3.1.Regimul
           termic............................................................
           ......16
           I.3.2.Regimul
           pluviometric......................................................
           ..17
           1.3.3.Regimul
           eolian............................................................
           ......19
L3.4.Radiaţia
solară......................................................................
..........20
           1.3.5.Nebulozitatea...............................................
           .....................21
           1.3.6.Umiditatea relativă a
           aerului............................................22
          I.3.7.Sinteza
  climatică...............................................................23
  Capitolul II. Ciuperci comestibile
  spontane..............................................23
  II.1. Elemente generale privind bioproducţia de ciuperci comestibile
          II.2.Bioproducţia
bazidiomicetelor..............................................24
II.3.Influenţa factorilor de mediu asupra producţiei de
ciuperci...............26
II.3.1.Răspândirea principalelor specii de ciuperci din zonă în funcţie de
factorii de
mediu.......................................................................
..............27
II.3.2.Caracterizarea morfologică şi ecologică a principalelor specii de
ciuperci valorificabile din cadrul unităţii de
producţie.................................27
         II.3.3.Evaluarea stării resurselor de ciuperci din zona
         Şuncuiuş..............32
         II.4.Exploatarea ciupercilor comestibile
          II.4.l.Recoltarea.................................................
  .........................35
           II.4.2.Purtatul
           ciupercilor.......................................................
           ...35
           II.4.3.Recepţia
           ciupercilor.......................................................
           ..36
          II.4.4.Sortarea
          ciupercilor.......................................................
          ....36
          II.4.5.Ambalarea
          ciupercilor.......................................................
          36
          II.4.6.Păstrarea..................................................
          .........................36
II.4.7.Reguli şi metode de verificare a
calităţii.............................................36
       II.5.Metode de conservare a ciupercilor comestibile
           .....................37

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu