DOMNITORUL VASILE LUPU, SPRIJINITOR AL VIETII CULTURALE SI BISERICESTI IN SECOLUL AL XVII-LEA

   Cuprins
DOMNITORUL VASILE LUPU, SPRIJINITOR          1
AL VIEŢII CULUTRALE ŞI BISERICEŞTI  1
ÎN SECOLUL AL XVII-LEA     1
Prefaţă  2
Introducere       3
I .Vasile Lupu-personalitate complexă a vremii        5
  I.1. Politica internă    8
  I.2. Politica externă.   11
II. Influenţa domnitorului Vasile Lupu asupra vieţii bisericeşti din prima
jumătate a secolului al XVII-lea.   15
  II.1. Vasile Lupu, următor al bazileilor de la Constantinopol.       16
    II. 1.1.Relaţia cu Patriarhia de Constantinopol.  17
    II. 1.2. Relaţia cu Patriarhia de Alexandriei.    19
    II. 1.3. Relaţia cu Patriarhia Ierusalimului.     21
    II. 1.4. Relaţia cu Biserica Transilvaniei.       23
  II. 2. Mitropolitul Varlaam şi Mitropolitul Petru Movilă, colaboratori ai
  lui Vasile Lupu.         24
  II.3. Sinodul de la Iaşi 30
  II.4. Sfinte lăcaşuri ctitorite de Vasile Lupu      33
III. Contribuţia domnitorului Vasile Lupu la viaţa culturală a Moldovei
secolului al XVII-lea      46
  III.1. Arta moldovenească din secolul al XVII-lea.  47
    III.1.1. Pictura şi sculptura.  48
    III.1.2. Miniatura şi ilustraţia de carte         55
    III.1.3. Broderia şi costumul   56
    III.1.4 Argintăria     59
  III. 2. Tipăriturile făcute în Moldova la jumătatea secolului al XVII-lea
  61
  III. 3.Situaţia învăţământului în prima jumătate a secolului al XVII-lea
  65
  III.4 Reforma juridică   69
Concluzii         72
Bibliografie      74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu