Eficientizarea procesului instructiv al educatiei fizice scolare in sporturi de lupta

CAPITOLUL 1 Probleme actuale privind eficientizarea procesului instructiv-
educativ în cadrul lecţiei de educaţie fizică şcolară
    • 1.1. Aspecte generale privind posibilitatea eficientizării  procesului
      instructiv-educativ la etapa actuală.
    • 1.2. Particularităţile somato-fiziologice şi psihice ale elevilor  din
      ciclul gimnazial .
    • 1.3. Cerinţele şi particularităţile sporturilor de luptă în lecţia  de
      educaţie fizică din ciclul gimnazial .
    • 1.4. Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice la  elevii  din
      ciclul gimnazial .
Capitolul 2 Cadrul metodologic şi experimental de organizare a cercetării
    • 2.1. Metodele de cercetare.
    • 2.2. Organizarea cercetării
    • 2.3. Aprobarea rezultatelor cercetării.
CAPITOLUL 3 Argumentarea conţinutului, mijloacelor,  metodelor  şi  formelor
de organizare a lecţiei de educaţie fizică din  ciclul  gimnazial,  folosind
elemente tehnice de bază din sporturile de luptă
    • 3.1. Metodele de organizare a activităţilor  instructiv-educative  ale
      elevilor în sistemul de educaţie fizică  prin  utilizarea  procedeelor
      tehnice de bază din sporturile de luptă
    • 3.2. Particularităţile sporturilor de luptă, factor de eficientizare a
      procesului instructiv-educativ la elevii din ciclul gimnazial
    • 3.3. Modalităţi de practicare a elementelor tehnice din sporturile  de
      luptă în vederea formării şi dezvoltării  priceperilor,  deprinderilor
      şi calităţilor motrice  utilitar  aplicative  la  elevii  din  clasele
      gimnaziale
    • 3.4.  Analiza  opiniilor  specialiştilor  de  educaţie  fizică  despre
      posibilitatea folosirii elementelor din sporturile de luptă în  lecţia
      şcolară
CAPITOLUL 4. Evaluarea pe  cale  experimentală  a  elementelor  tehnice  din
sporturi de luptă utilizate în lecţiile de educaţie fizică gimnazială
    • 4.1. Analiza programei experimentale cu elementelor tehnice din  lupte
      greco-romane, propusă pentru clasele a V-a şi a VI-a
    • 4.2. Conţinutul planificării activităţii didactice în  baza  folosirii
      unor mijloace din sporturi de luptă .
    • 4.3. Contribuţia  elementelor  tehnice  din  sporturile  de  luptă  la
      dezvoltarea calităţilor motrice  şi  psiho-motrice  ale  elevilor  din
      treapta gimnazială
61 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu