Egalitatea de arme procedurale in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului

Cuprins:      Introducere     Capitolul 1. Consideraţii generale: egalitatea armelor - principiu al unui proces echitabil 1.1. Noţiunea de proces echitabil 1.2. Plasarea noţiunii de egalitate a armelor în contextul Convenţiei: o „anatomie" a articolului 6 1.3. Noţiunea de egalitate a armelor procedurale. Privire de ansamblu 1.4. Egalitatea armelor vs. contradictorialitate     Capitolul 2. Egalitatea armelor dintre partea în proces Şi Ministerul Public 2.1. Echilibrul între parte Şi Ministerul Public. Consideraţii generale 2.2. Egalitatea de arme procedurale dintre parte Şi procuror în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 2.3. Probleme pe care le ridică rolul Şi atribuţiile Ministerului Public în legislaţia română. Rolul Ministerului Public în procesul civil 2.4. România în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului: egalitatea de arme dintre părţi Şi Ministerul Public în cauze civile 2.5. Rolul Ministerului Public în procesul penal 2.6. Probleme pe care le ridică procedura penală românească cu privire la egalitatea armelor dintre acuzat Şi procuror     Capitolul 3. Administrarea echitabilă a probelor 3.1. Consideraţii generale. Analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului 3.2. Audierea martorilor în procesul penal 3.3. Martorii anonimi 3.4. România în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului     Concluzii Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu