Evaluarea nivelului de poluare chimica

CUPRINS
                                  Partea I
                           Considerente teoretice
      Introducere 4
      1.Generalităţi despre cadmiu 6
        1.1.Proprietăţi fizico-chimice  6
        1.2 Metode de determinare a cadmiului 8
          1.2.1. Strângerea şi prepararea probelor 9
          1.2.2. Separarea şi concentrarea   10
          1.2.3.Metode de determinare cantitativă  10
        1.3.Ciclul natural al cadmiului 14
          1.3.1.Surse naturale    14
          1.3.2.Producţia şi utilizarea cadmiului  15
          1.3.3.Dinamica naturală a cadmiului      16
        1.4.Surse de contaminare cu cadmiu a organismului      18
          1.4.1.Expunerea pe cale inhalatorie      18
          1.4.2.Ingestia cadmiului      20
      2.Metabolismul cadmiului     21
        2.1.Absorbţia  21
          2.1.1.Absorbţia pe cale respiratorie     21
          2.1.2.Absorbţia pe cale digestivă  22
          2.1.3.Absorbţia prin piele    22
          2.1.4.Transferul transplacentar    23
        2.2.Transportul      23
        2.3.Distribuţia      24
        2.4.Excreţia   25
      3.Toxicitatea cadmiului      27
        3.1. Toxicitatea acută    27
        3.2.Toxicitate cronică    27
          3.2.1.Efecte asupra sistemului renal     28
          3.2.2. Efecte asupra sistemului osos şi  metabolismului  calciului
    29
          3.2.3.  Efecte  asupra  sistemelor  respirator  şi  cardiovascular
    30
          3.2.4. Alte efecte 31
                                Partea a II-a
                              Cercetari proprii
      1.Ipoteza de lucru     34
      2.Material şi metodă   36
      3. Rezultate proprii   39
        3.1 Conţinutul de cadmiu al produselor de origine vegetal   39
        3.2. Conţinutul de cadmiu în produsele de origine animală   41
      4. Discuţii 43
      5.Concluzii 46
      Bibliografie
      73 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu