IMAGINEA PROFESIEI MILITARE

CUPRINS
INTRODUCERE………………………………………………………....... 5
CAPITOLUL I
IMAGINEA PROFESIEI MILITARE…………………………………….. 6
1.1 Conceptul de imagine………………………………………………….. 6
1.2 Identificarea imaginii dominante………………………………………. 9
1.3 Implicaţiile inducerii imaginii negative în funcţionarea armatei……… 11
1.4 Strategii de gestionare a imaginii armatei…………………………....... 11
    1.4.1 Gestionarea imaginii armatei – funcţie a conducerii…………... 13
1.5 Dreptul la imagine al militarilor………………………………………. 14
1.6 Consideraţii generale privind cariera militară………………………… 18
CAPITOLUL II
PUBLICITATEA PROFESIEI MILITARE……………………………. …23
2.1 Strategii publicitare……………………………………………………. 23
2.2 Canalele mediatice…………………………………………………….. 28
      2.2.1 Presa……………………………………………………………. 29
      2.2.2 Radioul…………………………………………………………. 30
      2.2.3 Televiziunea……………………………………………………. 35
      2.2.4 Cinematograful…………………………………………………. 35
      2.2.5 Afişajul…………………………………………………………. 36
2.3  Promovarea carierei militare………………………………………….. 37
CAPITOLUL III
PERCEPŢIA PROFESIEI MILITARE ÎN COMUNITATEA LOCALĂ….44
3.1 Percepţia socială ………………………………………………………..44
3.2 Factorii care influenţează relaţiile civili – militari…………………….. 46
3.3 Comunitatea locală……………………………………………………...47
    3.3.1 Relaţiile cu comunitatea locală………………….........................
47
    3.3.2 Obiectivele activităţii de relaţii cu comunitatea locală…………  49
3.4 Încrederea publică în armată…………………………………………… 49
      3.4.1 Definirea încrederii……………………………………………..  50
      3.4.2 Cultura versus performanţă……………………………………... 52
      3.4.3 Evaluarea modelelor…………………………………………….. 53
CAPITOLUL IV
INSTITUŢIA MILITARĂ REFLECTATĂ ÎN MASS-MEDIA……………58
4.1 Imaginea armatei în presa civilă………………………………………... 58
4.2 Analiza profilului de imagine indus de mass-media…………………… 61
CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………………….. 67
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………… 68
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu