Indentificarea Evaluarea si Segmentarea Pietei Turistice Internationale

                                   Cuprins
|Capitolul I.  Conceptul de potenţial turistic                   |3     |
|   1.1. Dezvoltarea turismului                                  |5     |
|   1.2. Definirea conceptului de potenţial turistic             |8     |
|   1.3. Destinaţia turistică                                    |9     |
|   1.4. Dezvoltarea viitoare a zonelor turistice                |21    |
|   1.5. Evoluţia destinaţiei turistice                          |22    |
|   1.6. Evaluarea resurselor unei destinaţii turistice          |25    |
|Capitolul II. Mixul de marketing în turism                      |27    |
|   2.1. Produsul turistic                                       |27    |
|        2.1.1. Componentele produsului turistic                 |27    |
|        2.1.2. Tipuri de produse turistice                      |29    |
|        2.1.3. Poziţionarea produsului turistic                 |    32|
|   2.2. Preţul in turism                                        |33    |
|        2.2.1. Stabilirea pretului în turism                    |33    |
|        2.2.2. Adaptarea preţurilor în industria turistică      |34    |
|   2.3. Promovarea turistică                                    |35    |
|        2.3.1. Rolul informarii în promovarea turistică         |35    |
|        2.3.2. Formele promovării                               |37    |
|   2.4. Distribuţia turistică                                   |42    |
|        2.4.1. Canalele de distribuţie                          |42    |
|        2.4.2. Alegerea unei strategii de distribuţie           |47    |
|Capitolul III. Comportamentul  consumatorului de servicii       |48    |
|turistice şi                    segmentarea pieţei              |      |
|   3.1. Piaţa turistică                                         |48    |
|        3.1.1. Clasificarea pieţelor turistice                  |51    |
|        3.1.2. Cererea de turism                                |54    |
|   3.2. Segmentarea pieţei turistice                            |61    |
|        3.2.1. Alegerea criteriilor de segmentare               |61    |
|        3.2.2. Operaţionalizarea segmentării                    |66    |
|        3.2.3. Evaluarea segmentelor de piaţă                   |66    |
|   3.3. Cercetarea pieţei turistice                             |67    |
|        3.3.1. Etapele cercetării pieţei                        |67    |
|        3.3.2. Cercetarea pieţei viitoare (previziuni de        |68    |
|marketing)                                                      |      |
|   3.4. Comportamentul consumatorului de servicii turistice     |69    |
|        3.4.1. Factorii personali                               |70    |
|        3.4.2. Factorii sociali                                 |71    |
|        3.4.3. Factorii situaţionali                            |72    |
|Capitolul IV.  Perspectivele pieţei turistice internaţionale    |73    |
|   4.1. Activitatea de turism pe plan mondial                   |73    |
|        4.1.1. Clasificare                                      |73    |
|        4.1.2. Amploare                                         |74    |
|   4.2. Marile bazine turistice ale Terrei                      |74    |
|        4.2.1. Bazinele turistice tradiţionale                  |75    |
|        4.2.2. Bazinele turistice noi                           |77    |
|Capitolul IV. Studiu de caz. Potentialul turistic al Romaniei   |79    |
|Concluzii si sugestii                                           |105   |
|Bibliografie                                                    |107   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu