Lansarea pac. Procesul decizional in agricultura si mecanismul de sprijinire a politicii agrico

                                   CUPRINS
      Introducere……………………………………………………………………………………1
      Capitolul 1. LANSAREA PAC. OBIECTIVE ŞI PRINCIPII……………………………..3
           1. RAŢIUNI ALE EXISTENŢEI PAC……………………………………………….3
           2. LANSAREA PAC. OBIECTIVE ŞI PRINCIPII…………………………………..5
             1.2.1 OBIECTIVE…………………………………………………………………………...5
             1.2.2 PRINCIPIILE PAC…………………………………………………………………..7
      Capitolul 2. PROCESUL  DECIZIONAL  ÎN  AGRICULTURĂ  ŞI  MECANISMUL  DE
SPRIJINIRE                            A                            POLITICII
AGRICOLE…………................................................................
.........12
          2.1 DECIZIILE LUATE ÎN CADRUL PAC………………………………………….12
          2.2 MECANISMUL DE SPRIJINIRE A POLITICII AGRICOLE……………………15
            2.2.1    PREŢUL    INDICATIV,    PREŢUL    LARG    ŞI     PREŢUL
GARANTAT………………………………………………………………………………………………………15
            2.2.2       ARGUMENTE       INTERVENŢIEI        PRIN        PREŢ
GARANTAT................................19
      Capitolul 3. REFORMA PAC………………………………………………………………24
          3.1 COSTURILE POLITICII AGRICOLE……………………………………………24
          3.2 NECESITATEA REFORMEI…………………………………………………….28
          3.3 REFORMA PAC………………………………………………………………….30
            3.3.1 PRIMII PAŞI ÎN REFORMA………………………………………………….30
            3.3.2 REFORMA MACSHARRY; IMPACTUL REFORMEI DIN ANUL 1992  ASUPRA
CONSUMATORILOR ŞI A FERMIERILOR………………………………………………….33
          3.4          ESTE          POSIBILĂ           O           REFORMĂ
RADICALĂ?......................................................40
            3.4.1 RENAŢIONALIZAREA………………………………………………………...41
          3.5               O                POLITICĂ                RURALĂ
COMUNĂ………………………....................................44
          3.6 RESCRIEREA OBIECTIVELOR PAC…………………………………………..48
          3.7 AGENDA 2000; VIITORUL AGRICULTURII EUROPENE……………………52
         Capitolul 4. COORDONATELE ALE AGRICULTURII ROMÂNEŞTI ÎN PERIOADA DE
TRANZIŢIE……………………………………………………………………….55
          4.1 TRANZIŢIA  ECONOMICĂ:  UN  EXPERIMENT  ECONOMICO-SOCIAL  FĂRĂ
MODEL ECONOMIC…………………………………………………………………………………55
          4.2 TRANZIŢIA AGRICULTURII ROMÂNEŞTI……………………………………58
             4.2.1  SETEA  DE  REFORMĂ  (REFORMA   FONDULUI   FUNCIAR   DIN
1991)………………………………………………………………………………………………….58
             4.2.2    1992-1996:   FRICA   DE   REFORMĂ   „MÂNA   FORTE   A
STATULUI”………………………………………………………………………………………….60
             4.2.3   DUPĂ   1997:   MOMENTUL   ADEVĂRULUI   –   IMPERATIVUL
REFORMEI………………………………………………….................................................
.............64
             4.2.4   O   EVALUARE    A    CELOR    DOISPREZECE    ANI    DE
AGRICULTURĂ……………………………………………………………………………………..68
         Capitolul 5. STADIUL ACTUAL ŞI PERSPECTIVELE ÎN PROCESUL DE ADERARE
A ROMÂNIEI LA UE (DOMENIUL AGRICOL)………………………………………………………………………………………….71
         Concluzii……………………………………………………………………………….84
         Anexe…………………………………………………………………………………..86
         Bibliografie…………………………………………………………………………….93

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu