Management in industria ospitalitatii si in turism

CUPRINS
CUPRINS    1
CAPITOLUL 1
ACTIVITATEA TURISTICĂ    5
1.1. Natura activităţii turistice    5
1.2. Specificul şi istoricul managementului în industria ospitalităţii    6
1.3. Elemente referitoare la istoria turismului    9
CAPITOLUL 2    11
MANAGEMENTUL ÎN INDUSTRIA OSPITALIERĂ.
CONCEPTE DE BAZĂ    11
CAPITOLUL 3
FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI TURISTIC    17
3.1. Funcţia de previziune-planificare    17
3.2. Funcţia de organizare    20
3.3. Funcţia de decizie. Delegarea de autoritate    22
3.4. Funcţia de coordonare-antrenare    25
3.5. Funcţia de control-evaluare    27
CAPITOLUL 4
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN INDUSTRIA
OSPITALITĂŢII. MANAGEMENTUL PRODUCTIVITĂŢII ÎN
INDUSTRIA OSPITALITĂŢII    30
4.1. Managementul productivităţii în industria ospitalităţii    33
CAPITOLUL 5
ETICA RELAŢIILOR DE AFACERI ÎN TURISM    37
CAPITOLUL 6
CONCEPTUL DE ÎNTREPRINZĂTOR ŞI EVOLUŢIA ACESTUIA    41
6. 1. Consideraţii referitoare la conceptul de întreprinzător    41
6.2. Profilul întreprinzătorului    44
CAPITOLUL 7
CREAREA ŞI LANSAREA NOILOR ÎNTREPRINDERI    48
7.1. Motivaţia creării unei noi întreprinderi    48
7.2. Elementele creării unei noi întreprinderi    51
CAPITOLUL 8
DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERII MICI ŞI MIJLOCII.
MODELE DE CREŞTERE    56
8.1. Analiza procesului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii    56
8.2. Tipuri de modele de creştere    57
CAPITOLUL 9
CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL ÎNTREPRINDERILOR
MICI ŞI MIJLOCII    64
9.1. Fundamentele abordării managementului întreprinderilor
       mici şi mijlocii    64
9.2. Particularităţile managementului  întreprinderilor mici şi mijlocii    65
9.3. Factorii de influenţă ai stilului managerial în întreprinderile
       mici şi mijlocii    66
9.3.1. Profilul întreprinzătorului    66
9.3.2. Caracteristicile mediului în care întreprinderea îşi desfăşoară
          activitatea    69
9.3.3. Etapa  modelului de creştere în care se află întreprinderea    71
9.3.4. Calitatea salariaţilor şi a colaboratorilor    77
CAPITOLUL 10
STRATEGII MANAGERIALE ÎN ÎNTREPRINDERILE
MICI ŞI MIJLOCII    79
10.1. Particularităţi ale aplicării managementului strategic în
        întreprinderile mici şi mijlocii    79
10.2. Tipuri de strategii în întreprinderile mici şi mijlocii    85
10.3. Planul de afaceri (Planul întreprinderii mici şi mijlocii)    101
CAPITOLUL 11
PROBLEMATICA EŞECULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII    103
11.1. Eşecul întreprinderilor mici şi mijlocii    103
11.2. Cauzele eşecurilor în afaceri    104
11.3. Elemente privind eficientizarea întreprinderilor mici şi mijlocii    107
CAPITOLUL 12
COMUNICAREA ÎN AFACERI    110
12.1. Nevoia de comunicare    110
12.2. Componentele procesului de comunicare    114
12.3. Profilul psihologic al vânzătorului    118
12.4. Tehnici de forţare a încrederii clientului    120
12.5. Prospectarea sau explorarea clientului    121
CAPITOLUL 13
MANAGEMENT HOTELIER    127
13.1. Activitatea de cazare    127
13.2. Tipuri de unităţi de cazare    128
13.3. Criterii de clasificare a obiectivelor de cazare    130
13.4. Sistemul de franchising în industria hotelieră    134
13.5. Clasificarea hotelurilor    134
13.6. Procesul managerial în domeniul hotelier    136
13.7. Activităţi conexe cu cea de recepţie    141
13.8. Compartimentul de gospodărire a spaţiilor de cazare    141
13.9. Compartimentul de protecţie a hotelului    142
13.10. Compartimentul tehnic    145
13.11. Compartimentul de alimentaţie publică    145
13.12. Factori care influenţează preţul (tariful) de cazare    147
13.13. Indicatorii de bază ai industriei hoteliere    148
CAPITOLUL 14
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ    150
14.1. Conceptul de serviciu de alimentaţie publică    150
14.2. Particularităţile activităţii de alimentaţie publică    151
14.3. Analiza clienţilor din alimentaţia publică    151
14.4. Tipuri de unităţi de alimentaţie publică    155
14.5. Managementul activităţilor desfăşurate în cadrul restaurantelor    160
14.5.1. Organizarea spaţiilor din cadrul restaurantelor    160
14.5.2. Organizarea circuitelor (fluxurilor)    161
14.6. Managementul sectorului de servire    162
14.6.1. Organizarea sectorului de servire    163
14.7. Managementul  sectorului de producţie    170
14.7.1. Producţia de preparate culinare    172
14.8. Managementul realizării unei activităţi de alimentaţie
        profitabile    174
CAPITOLUL 15
MANAGEMENTUL AGENŢIE DE TURISM    179
15.1. Conceptul de agenţie de turism (agenţie de voiaj)    179
15.2. Conceptul de tour-operator    181
15.3. Personalul şi structura organizatorică a unei agenţii de turism    182
15.4. Baza de date constituită de agenţiile de turism    185
15.5. Realizarea unui tour turistic (voiaj forfetar)    186
15.6. Operarea programelor de tour-turistic    188
15.7. Coordonarea pachetelor de servicii turistice    188
15.8. Realizarea broşurii tourului    189
BIBLIOGRAFIE    190

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu