Managementul activitatii de marketing la sc mega image sa

CUPRINS
Introducere
CAPITOLUL I –  Studiu documentar privind activitatea de management al
marketingului
1. Rolul esenţial al marketingului în activitatea unei organizaţii……………..5
2.                Managementul                activităţii                de
   marketing........................................................12
3. Fidelizarea
   clienţilor...............................................................
   ......................13
4.                               Politica                                de
   produs...................................................................
   ......................14
5.                               Politica                                de
   preţ.....................................................................
   .........................15
6.                               Politica                                de
   promovare................................................................
   ...................16
7.                               Politica                                de
   distribuţie..............................................................
   ......................24
CAPITOLUL II – Prezentarea generală a S.C. MEGA IMAGE S.A. şi  a  strategiei
sale manageriale în domeniul marketingului
2.1                 Prezentarea                  generală                  a
firmei......................................................................
...26
2.2           Piaţa           întreprinderii           şi           profilul
consumatorului...............................................29
2.3     Mediul      de      marketing      al      S.C.      Mega      Image
S.A..............................................33
2.4                                                                  Analiza
SWOT........................................................................
.......................54
CAPITOLUL III – Analiza activităţii de marketing  a  S.C.  Mega  Image  S.A.
până în decembrie 2006
3.1                               Politica                                de
preţ........................................................................
........................55
3.2                               Politica                                de
produs......................................................................
.....................56
3.3                               Politica                                de
promovare...................................................................
..................58
3.4                               Politica                                de
distribuţie.................................................................
.....................67
CAPITOLUL IV – Elaborarea strategiei de marketing a  S.C.  Mega  Image  S.A.
pentru anul 2007
4.1                               Strategia                               de
preţ........................................................................
......................70
4.2                               Strategia                               de
produs......................................................................
...................71
4.3                               Strategia                               de
distribuţie.................................................................
...................72
4.4                               Strategia                               de
promovare...................................................................
................72
4.5 Propuneri de îmbunăteţire a strategiei de marketing………………………..82
Concluzii………………………………………………….............................…84
Bibliografie................................................................
.........................................87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu