Managementul operatiunilor pasive si active

Introducere.. 3     CAPITOLUL I.  CONCEPŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OPERAŢIUNILE PASIVE ŞI ACTIVE ALE BĂNCILOR COMERCIALE  1.1. Tipurile şi caracteristica operaţiunilor pasive ale băncilor comerciale. 7  1.2. Tipurile şi caracterizarea operaţiunilor active ale băncilor comerciale. 16     Capitolul II. MANAGEMENTUL ACTIVELOR ŞI PASIVELOR BANCARE  2.2. Managementul operaţiunilor active. 27  2.3. Managementul riscurilor bancare. 34     Capitolul III. CARACTERISTICA GENERALĂ  A ACTIVITĂŢII BĂNCILOR COMERCIALE  3.1. Analiza activităţii băncii comerciale BC  „Banca de Economii” S.A. 37  3.2. Managementul activelor şi pasivelor băncii 47     Concluzii şi propuneri. 48  Bibliografie.. 52  Anexe.. 56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu