Managementul si viziunea strategica in afaceri


Introducere.................................................................
..............................................1
Capitolul 1. Managementul în
afaceri...................................................................2
      1.1   Definirea managementului şi funcţiile
      acestuia...................................2
      1.2   Definirea şi componentele
      strategiei...................................................11
      1.3   Viziunea
      strategică.............................................................
      .................12
      1.4   Strategii de
      afaceri................................................................
      ..............14
Capitolul 2. Motivarea şi importanţa sa în mediul de
      afaceri...........................16
         1. Motivarea în
            muncă............................................................
            ...............16
         2. Locul şi rolul motivaţiei în dinamica resurselor
            umane.....................21
         3. Teorii privind motivaţia şi satisfacţia în
            muncă.................................23
              1. Teoria
                 necesităţilor..............................................
                 ....................23
              2. Teoria
                 aşteptărilor...............................................
                 .....................28
              3. Teorii
                 interacţioniste............................................
                 ....................28
              4. Teoria
                 echităţii..................................................
                 .......................29
Capitolul 3. Conceptul şi trăsăturile managementului
      recompenselor............30
        1. Cadrul
           conceptual.......................................................
           ........................30
        2. Componentele sistemului de
           recompense...........................................34
      3.3   Trăsăturile managementului
      recompenselor.......................................35
Capitolul 4. Afacerea şi rolul ei în
economie.......................................................36
      4.1   Afacerea: noţiune, etape,
caracteristici...............................................36
      4.2   Rolul afacerii şi al omului de
afaceri..................................................37
      4.3   Funcţiile şi responsabilităţile omului de
afaceri.................................38
Capitolul 5. Identificarea ideilor de afaceri şi evaluarea
oportunităţilor........41
      5.1   Identificarea ideilor de
afaceri............................................................41
      5.2   Evaluarea oportunităţilor de
afaceri....................................................43
Bibliografie................................................................
.............................................44

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu