Marketingul productiei agroalimentare

                                   CUPRINS
      Introducere
      Capitolul I  Marketingul producţiei agroalimentare
1 Marketingul în teoria şi practica activităţii agroalimentare
2 Rolul şi importanţa marketingului  agroalimentar  în  condiţiile  trecerii
                 spre o economie de piaţă
      Capitolul II  Piaţa produselor agroalimentare
              1. Cererea şi oferta de produse agroalimentare
              2. Cunoaşterea pieţei
              3. Consumatorul şi  cercetarea alimentară
      Capitolul III Organizarea activităţii de marketing la nivel de firmă
                 3.1. Locul şi structura compartimentului  de  marketing  în
           cadrul firmei
                 3.2.Sistemul de relaţii al compartimentului de marketing
                 3.3.Tendinţe în organizarea activităţii de marketing
      Capitolul IV Studiu de caz. Organizarea activităţii de marketing la SC
AGROBANAT SA
                  4.1. Prezentarea societăţii
                 4.2. Structura organizatorică a societăţii
                 4.3. Analiza activităţii de marketing a societăţii
      Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu