Metode si tehnici de investigare juridico - sociologica

                                   Cuprins
Planul lucrării ……………………………………………………………….1
Capitolul I – Aspecte privind metodologia juridică …………….…….…..2
§1. Definiţia metodologiei……………………………………………………………….2
§2. Definirea metodologiei juridice …………………………………………………….3
§3. Raportul dintre metoda, tehnica, procedeul şi instrumentul de
investigare ……4
§4. Metodele cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic…………………………..….6
A. Metoda logică…………………………………………………………………………6
B. Metoda comparativă …………………………………………………………………7
C. Metoda istorică ..…..………………………………………………………………….8
D. Metoda sociologică ……………………………………………………………….…..9
E. Metode cantitative ………………………………………………………………..…10
Capitolul II - Etape, metode şi tehnici de investigare
juridico-sociologică ……………………………………………………..….12
§1 Etapele investigării în ştiinţele despre societate ………………………………….12
1. Determinarea obiectivului …………………………………………………….…..12
2. Preancheta …………………………………………………………………………13
3. Determinarea universului anchetei ………………………………………………14
4. Eşantionarea ……………………………………………………………………….15
5. Alegerea tehnicilor de cercetare adecvate ……………………………………….16
6. Pretestarea instrumentelor de cercetare …………………………………….…..16
7. Definitivarea instrumentelor de cercetare ………………………………………17
8. Aplicarea instrumentelor în teren ……………………………………………….17
9. Prelucrarea informaţiilor …………………………………………….…………..19
10. Analiza rezultatelor …………………………………..……………………….20
11. Redactarea raportului de cercetare ………………..………………………...21
§2 Tehnici de investigare ……………………………………………………….……22
A. Observaţia sociologică ……………………………………………………………22
B. Chestionarul ………………………………………………………………………26
C. Interviul …………………………………………………………………………...31
D. Tehnici sociometrice …………………………………………………………..….36
§ 3. “Monografiile săteşti” ale echipelor de cercetare conduse de
Dimitrie Gusti ………………………………………………………………………..37
§ 4. Cerinţe ale redactării întrebărilor pentru interviul şi chestionarul
juridico-sociologic ……………………………………………………………………………..47
Capitolul III – Metode şi tehnici de interpretare a dreptului ………….50
§1. Identificarea metodelor interpretării dreptului ………………………………50
A. Metode analitice …………………………………………………………………50
1. Metoda gramaticală ……………………………………………………………..51
2. Metoda logică ……………………………………………………………………51
B. Metode sintetice …………………………………………………………………52
1. Metoda istorică ………………………………………………………………….52
2. Metoda sistematică ……………………………………………………………...52
§2. Argumente ale logicii formale la interpretarea normelor juridice
………….53
§3. Analogia dreptului ……………………………………………………………...54
Bibliografie …………………………………………………………………..55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu