Oligatiunile - instrument investitional

Introducere. 2     Capitolul I. Obligaţiunea – instrument financiar de atragere a resurselor liber disponibile  5  1.1. Noţiuni generale despre obligaţiuni. Tipurile şi caracteristici 5  1.2. Obligaţiunile în cadrul pieţelor financiare internaţionale. 28  1.3. Ratingul obligaţiunilor 36  1.4. Evaluarea obligaţiunilor 41     Capitolul II. Posibilităţile intreprinderilor de atragere a resurselor financiare prin emisiunea de obligaţiuni 46  2.1. Finanţarea întreprinderilor prin emisiunea de obligaţiuni 46  2.2. Creditul obligatar 47  2.3. Procesul de emisiune a obligaţiunilor 49  2.3.1 Etapele emisiunii obligaţiunilor 49  2.3.2 Oferta publică a obligaţiunilor 54  2.4. Intermedierea la emsiunea de obligaţiuni 61  2.5. Avantaje şi dezavantaje în cazul finanţării prin obligaţiuni 62     Capitolul III. Obligaţiunile în calitate de instrument investiţional în Republica Moldova  65  3.1. Piaţa obligaţiunilor corporative . 65  3.1.1. Evoluţia pieţei obligaţiunilor corporative. Perspective de dezvoltare. 65  3.1.2. Emisiunile de obligaţiuni corporative pe piaţa valorilor mobiliare . 77  3.2. Analiza cadrului normativ referitor la obligaţiunile corporative. 81     Concluzii 90  Bibliografie  92
Introducere. 2

Capitolul I. Obligaţiunea – instrument financiar de atragere a resurselor liber disponibile  5
1.1. Noţiuni generale despre obligaţiuni. Tipurile şi caracteristici 5
1.2. Obligaţiunile în cadrul pieţelor financiare internaţionale. 28
1.3. Ratingul obligaţiunilor 36
1.4. Evaluarea obligaţiunilor 41

Capitolul II. Posibilităţile intreprinderilor de atragere a resurselor financiare prin emisiunea de obligaţiuni 46
2.1. Finanţarea întreprinderilor prin emisiunea de obligaţiuni 46
2.2. Creditul obligatar 47
2.3. Procesul de emisiune a obligaţiunilor 49
2.3.1 Etapele emisiunii obligaţiunilor 49
2.3.2 Oferta publică a obligaţiunilor 54
2.4. Intermedierea la emsiunea de obligaţiuni 61
2.5. Avantaje şi dezavantaje în cazul finanţării prin obligaţiuni 62

Capitolul III. Obligaţiunile în calitate de instrument investiţional în Republica Moldova  65
3.1. Piaţa obligaţiunilor corporative în Republica Moldova. 65
3.1.1. Evoluţia pieţei obligaţiunilor corporative în Republica Moldova. Perspective de dezvoltare. 65
3.1.2. Emisiunile de obligaţiuni corporative pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova. 77
3.2. Analiza cadrului normativ referitor la obligaţiunile corporative. 81

Concluzii 90
Bibliografie  92
- See more at: http://www.libroteze.com/ro/oligatiunile-instrument-investitional-rm#sthash.abb0OG9L.dpufIntroducere. 2     Capitolul I. Obligaţiunea – instrument financiar de atragere a resurselor liber disponibile  5  1.1. Noţiuni generale despre obligaţiuni. Tipurile şi caracteristici 5  1.2. Obligaţiunile în cadrul pieţelor financiare internaţionale. 28  1.3. Ratingul obligaţiunilor 36  1.4. Evaluarea obligaţiunilor 41     Capitolul II. Posibilităţile intreprinderilor de atragere a resurselor financiare prin emisiunea de obligaţiuni 46  2.1. Finanţarea întreprinderilor prin emisiunea de obligaţiuni 46  2.2. Creditul obligatar 47  2.3. Procesul de emisiune a obligaţiunilor 49  2.3.1 Etapele emisiunii obligaţiunilor 49  2.3.2 Oferta publică a obligaţiunilor 54  2.4. Intermedierea la emsiunea de obligaţiuni 61  2.5. Avantaje şi dezavantaje în cazul finanţării prin obligaţiuni 62     Capitolul III. Obligaţiunile în calitate de instrument investiţional în Republica Moldova  65  3.1. Piaţa obligaţiunilor corporative în Republica Moldova. 65  3.1.1. Evoluţia pieţei obligaţiunilor corporative în Republica Moldova. Perspective de dezvoltare. 65  3.1.2. Emisiunile de obligaţiuni corporative pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova. 77  3.2. Analiza cadrului normativ referitor la obligaţiunile corporative. 81     Concluzii 90  Bibliografie  92 - See more at: http://www.libroteze.com/ro/oligatiunile-instrument-investitional-rm#sthash.abb0OG9L.dpuf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu