Problematica evolutiei fondurilor de investitii

Introducere. 3     Capitolul I. Fondurile de investiţii - investitori ai pieţei valorilor mobiliare. 5  § 1. Esenţa, conceptul, principiile de organizare a fondurilor de investiţii 5  § 2. Practica internaţională de activitate a fondurilor de investiţii 12  § 3. Premisele apariţiei fondurilor de investiţii în Republica Moldova. 34     Capitolul II. Principiile de funcţionare a fondurilor de investiţii în Republica Moldova  42  § 1. Tipologia fondurilor de investiţii în Republica Moldova. 42  § 2. Evoluţia fondurilor de investiţii în Republica Moldova. 47  § 3. Organizaţiile de administrare a fondurilor de investiţii 55     Capitolul III. Fondurile de investiţii la etapa actuală – posibilităţi de dezvoltare. 62  § 1. Analiza performanţei fondurilor de investiţii în perioada 2002-2004. 62  § 2. Tendinţe şi posibilităţi de ameliorare a activităţii fondurilor de investiţii 71     Concluzii 80  Anexe. 84
Introducere. 3

Capitolul I. Fondurile de investiţii - investitori ai pieţei valorilor mobiliare. 5
§ 1. Esenţa, conceptul, principiile de organizare a fondurilor de investiţii 5
§ 2. Practica internaţională de activitate a fondurilor de investiţii 12
§ 3. Premisele apariţiei fondurilor de investiţii în Republica Moldova. 34

Capitolul II. Principiile de funcţionare a fondurilor de investiţii în Republica Moldova  42
§ 1. Tipologia fondurilor de investiţii în Republica Moldova. 42
§ 2. Evoluţia fondurilor de investiţii în Republica Moldova. 47
§ 3. Organizaţiile de administrare a fondurilor de investiţii 55

Capitolul III. Fondurile de investiţii la etapa actuală – posibilităţi de dezvoltare. 62
§ 1. Analiza performanţei fondurilor de investiţii în perioada 2002-2004. 62
§ 2. Tendinţe şi posibilităţi de ameliorare a activităţii fondurilor de investiţii 71

Concluzii 80
Anexe. 84
- See more at: http://www.libroteze.com/ro/problematica-evolutiei-fondurilor-de-investitii-rm#sthash.67cwnPRi.dpufIntroducere. 3     Capitolul I. Fondurile de investiţii - investitori ai pieţei valorilor mobiliare. 5  § 1. Esenţa, conceptul, principiile de organizare a fondurilor de investiţii 5  § 2. Practica internaţională de activitate a fondurilor de investiţii 12  § 3. Premisele apariţiei fondurilor de investiţii în Republica Moldova. 34     Capitolul II. Principiile de funcţionare a fondurilor de investiţii în Republica Moldova  42  § 1. Tipologia fondurilor de investiţii în Republica Moldova. 42  § 2. Evoluţia fondurilor de investiţii în Republica Moldova. 47  § 3. Organizaţiile de administrare a fondurilor de investiţii 55     Capitolul III. Fondurile de investiţii la etapa actuală – posibilităţi de dezvoltare. 62  § 1. Analiza performanţei fondurilor de investiţii în perioada 2002-2004. 62  § 2. Tendinţe şi posibilităţi de ameliorare a activităţii fondurilor de investiţii 71     Concluzii 80  Anexe. 84 - See more at: http://www.libroteze.com/ro/problematica-evolutiei-fondurilor-de-investitii-rm#sthash.67cwnPRi.dpuf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu