Potentialul comercial al sc mobifag srl

CUPRINS
CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C.MOBIFAG SRL
      1.1 Elemente de
identificare................................................................
........................................
      1.2 Mod de
constituire.................................................................
................................................
      1.3 Istoricul S.C Mobifag
SRL.........................................................................
...........................
      1.4 Scopul şi obiectivul S.C.Mobifag
SRL.........................................................................
........
      1.5 Procesul
tehnologic..................................................................
.............................................
CAPITOLUL II. STAREA ECONOMICĂ GENERALĂ A S.C.MOBIFAG SRL
      2.1 Dimensiunea afacerii
............................................................................
................................
      2.2 Tendinţa
afacerii....................................................................
................................................
      2.3 Amplasarea
afacerii....................................................................
...........................................
      2.4 Relaţiile financiare ale societăţii cu furnizorii şi
clienţii.......................................................
      2.5 Eficienţa economică generală
............................................................................
...................
      2.6 Principalii indicatori economico-financiari
..........................................................................
CAPITOLUL III. POTENŢIALUL COMERCIAL AL S.C.MOBIFAG SRL
      3.1 Piaţa de
aprovizionare...............................................................
............................................
      3.2
Clienţii....................................................................
...............................................................
      3.3 Segmentul de
piaţă.......................................................................
.........................................
      3.4
Concurenţa..................................................................
..........................................................
CAPITOLUL IV. SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE
      4.1 Marja
comercială..................................................................
.................................................
      4.2 Producţia
exerciţiului................................................................
............................................
      4.3 Valoarea
adăugată....................................................................
.............................................
      4.4 Rezultatul brut al
exploatării.................................................................
................................
      4.5 Rezultatul
exploatării.................................................................
...........................................
      4.6 Rezultatul
curent......................................................................
.............................................
      4.7 Rezultatul brut al
exerciţiului................................................................
................................
      4.8 Rezultatul net al
exerciţiului................................................................
..................................
CAPITOLUL V. ANALIZA CIFREI DE AFACERI
      5.1 Consideraţii generale asupra cifrei de
afaceri.....................................................................
..
      5.2 Analiza nivelului şi dinamicii cifrei de
afaceri.....................................................................
        5.2.1 Analiza nivelului cifrei de
afaceri.....................................................................
...............
        5.2.2 Analiza dinamicii cifrei de
afaceri.....................................................................
..............
      5.3 Analiza structurii cifrei de
afaceri.....................................................................
....................
        5.3.1 Analiza cifrei de afaceri pe
produse.....................................................................
...........
        5.3.2 Analiza cifrei de afaceri pe
clienţi.....................................................................
...............
      5.4 Analiza factorială a cifrei de
afaceri.....................................................................
.................
CONCLUZII
............................................................................
.............................................................
Bibliografie................................................................
.......................................................
Anexe.......................................................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu