REEDUCAREA GENUNCHIULUI POSTMENISCECTOMIE CHIRURGICALĂ NEARTROSCOPICĂ

Capitolul I. Argumentarea teoretică
 I.1. Actualitatea şi importanţa studiului............................................................3
 I.2. Evoluţia (istoricul) aspectului ce urmează a fi studiat................................4
 I.3. Precizarea noţiunilor întâlnite în titlul lucrării.............................................6
 I.4.Elementele de biomecanica ale genunchiului...........................................15
 I.5. Particularităţi specifice domeniului ce va fi influenţat................................20 
Capitolul II. Ipoteză, scop, sarcini II.l. Ipoteza cercetării.........................................................................................28 I
I.2. Motivarea alegerii temei............................................................................28 
II.3. Scopul şi sarcinile (obiectivele) studiului...................................................28
 II.4. Metode de cercetare utilizate în studiu.....................................................2
9 II.5. Teste şi măsurători efectuate....................................................................32 
Capitolul III. Organizarea cercetării
 III.l. Subiecţi, locul, desfăşurării, materiale necesare, etapele studiului..........40
 III.2. Etapele de desfăşurare ale studiului........................................................41
 III.3. Prezentarea fişelor pacienţilor şi măsurătorile efectuate.........................44
 Capitolul IV. Rezulatele cercetării
 IV.l .Prezentarea rezultatelor teoretice finale propuse (modele, programe, strategii, etc)....................................................................................................................53
 IV.2.Analiza rezultatelor iniţiale şi finale...........................................................73
 IV.3.Analiza comparativă a rezultatelor(iniţial - final)........................................76
 IV.4.. Interpretarea statistică a rezultatelor cercetării........................................77
 Concluzii (teoretice, practice).............................................................................81 Recomandări......................................................................................................83 Bibliografie.........................................................................................................84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu