Riscul investitional

Introducere.. 3     Capitolul I. Riscul în activitatea întreprinderii. 6  1.1.Concept, noţiune şi caracteristici specifice riscului 6  1.2.Specificul riscului aferent activităţii investiţionale a întreprinderii 10  1.3. Necesitatea identificării, aprecierii şi gestiunii riscului în cadrul întreprinderii 26     Capitolul II. METODELE DE GESTIUNE ŞI EVALUARE A RISCURILOR INVESTIŢIONALE   30  2.1. Analiza metodelor de gestiune a riscurilor investiţionale. 30  2.2. Cercetarea metodelor de evaluare a riscurilor investiţionale. 36  2.3. Metode de diminuare a riscurilor investiţionale. 48     Capitolul III. Riscuri investiţionale aferente activităţii întreprinderii. 58  3.1. Factorii ce determina riscurile aferente activităţii investiţionale a întreprinderii 58  3.2. Căi de diminuare a riscurilor investiţionale. 66  3.3. Studiu de caz. Riscul investiţional în cadrul activităţii agenţilor economici 68     Concluzii şi propuneri 76  Bibliografie 79  Anexe  Adnotare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu