Situaţia actuală a pieţei de asigurări

Introducere. 3     Capitolul I. Abordări teoretice ale asigurării în relaţiile de piaţă. 6  1.1. Evoluţia asigurărilor 6  1.2. Impactul globalizării asupra asigurărilor 16  1.3. Organizarea formării pieţei ramurale de asigurări pe plan internaţional 29  1.4. Constituirea sistemului de asigurări . 43     Capitolul II. Piaţa de asigurări din Republica Moldova. 50  2.1. Situaţia actuală a pieţei de asigurări . 50  2.2. Tendinţele de bază în activarea companiilor pe piaţa de asigurări . 53  2.3. Reglementarea de către stat a asigurărilor 63     Capitolul III. Conformarea sistemului de asigurări la cerinţele economiei de piaţă  70  3.1. Perfecţionarea sistemului legislativ în domeniul asigurărilor şi adaptarea la cerinţele economiei de piaţă. 70  3.2. Sistemul financiar şi rolul lui pe piaţa de asigurări a Republicii Moldova. 80  3.3. Căile şi mecanismele de sporire a eficienţei operaţiunilor de asigurare pentru asiguraţi 85     Concluzii 97  Bibliografie. 101

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu