STIPULATIA PENTRU ALTUL

  CUPRINS
  CAPITOLUL I    INTRODUCERE
  Secţiunea              I.                      Scurt              istoric
.....................................7.
                                                                §.1.Dreptul
roman.............................................................7.
                                §.2.Dreptul                           vechi
francez..................................................11.
      §.3.Dreptul francez de după adoptarea Codului civil.........12.
  Secţiunea     a     II-a     Noţiunea      de      stipulaţie      pentru
altul.......................................................................
...................14.
      §.1.Noţiunea de excepţie de  la  principiul  relativităţii  efectelor
                                                                contractului
............................................................15.
             §.2.Definiţia         stipulaţiei         pentru         altul
...................................18.
  Secţiunea   a   III-a.      Natura   juridică   a   stipulaţiei    pentru
                  altul..................................................18.
§.1.Sistemul
ofertei............................................................19.
                 §.2.Sistemul             gestiunii             intereselor
altuia...............................21.
                           §.3.Sistemul                      angajamentului
unilateral................................23.
                                                               §.4.Sistemul
contractului.....................................................24.
  Secţiunea   a   IV-a.      Aplicaţii   ale   contractului   în    folosul
            unei terţe persoane...........................25.
                        §1.                   Donaţia                    cu
sarcini.........................................................25.
             §2.         Contractul         de         transport         de
bunuri..................................28.
                                 §3.                            Asigurările
facultative....................................................31.
                       §4.                   Asociaţia                   şi
fundaţia.......................................................33.
                                    §5.                               Renta
viageră.................................................................34.
      §6. Concesiunea unor stabilimente de utilitate publică..........35.
  CAPITOLUL II    CONDIŢIILE DE VALIDITATE
                            ALE STIPULAŢIEI PENTRU ALTUL
  Secţiunea                         I.                             Condiţii
generale......................................36.
                                                                        §1.
Capacitatea.................................................................
..36.
                                                                        §2.
Consimţământul...........................................................37.
                                                                        §3.
Obiectul....................................................................
...38.
                                                                        §4.
Cauza.......................................................................
....40.
                                                                        §5.
Forma.......................................................................
...41.
  Secţiunea a II-a.     Condiţii speciale..............................42.
      §1. Voinţa de a stipula în folosul unei terţe persoane..........42.
        §2.   Terţul   beneficiar   trebuie   să   fie    determinat    sau
determinabil................................................................
..................42.
  CAPITOLUL III   EFECTELE STIPULAŢIEI PENTRU ALTUL
  Secţiunea      I.         Raporturile      dintre      stipulant       şi
        promitent ................................................45.
  Secţiunea   a   II-a.      Raporturile   dintre   promitent   şi   terţul
beneficiar.........................................47.
  Secţiunea  a   III-a.      Raporturile   dintre   stipulant   şi   terţul
beneficiar..................................................................
............50.
  Secţiunea    a    IV-a.       Raporturile    dintre     beneficiar     şi
      avânzii - cauză ai stipulantului...51.
  CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA.....53.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu