Studiul complex al regimului legislativ de protecţie a mediului înconjurător (pe exemplul oraşului Ungheni)

INTRODUCERE..........4     Capitolul I. REVIUL LITERATURII. PARTICULARITĂŢILE REGIONALE PRIVIND IMPACTUL FACTOIRLOR DE MEDIU ASUPRA PERSPECTIVEI DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI RESPECTĂRII REGIMULU JURIDIC AL MEDIULUI..............9 I.1. Aprovizionarea mediului rural cu apă potabilă şi îmbunătăţirea calităţii acesteia: Probleme şi soluţii..........9 I.2. Starea factorilor de mediu în percepţia populaţiei din bazinul afluentului: Lăpuşniţa........12 I.3. Specificul problemelor ecologice în mediul urban (oraşul Ungheni)...........14 I.4. Gestionarea zonelor umede din albia Prutului Inferior (comuna Tochile - Răducani)..16 I.5. Întemeierea teoretico-empirică a tipologiei conştiinţei ecologice..................................19     Capitolul II. RESPONSABILITATEA JURIDICĂ NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ECOLOGICE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA............26 II.1. Prevederi generale ale Politicii de Mediu în Republica Moldova..........26 II.2. Legislaţia de Mediu cu caracter constituţional al Republicii Moldova........33 II.3. Legislaţia Republicii Moldova privind conservarea biodiversităţii, Securitatea Ecologică şi căile de ameliorare...........37     Capitolul III. REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR OBŢINUTE ŞI DISCUŢIA LOR..............42 III.1. Responsabilitatea juridică naţională şi internaţională pentru daunele aduse mediului...........42 III.2. Specificul problemelor ecologice şi respectării regimului juridic în mediul urban (pe exemplul oraşului Ungheni)..............46 III.3. Evaluarea comparativă a cadrului legislativ naţional cu cel al Uniunii Europene.............60     CONCLUZII............62 PROPUNERI..............65 BIBLIOGRAFIE..........68
INTRODUCERE..........4

Capitolul I. REVIUL LITERATURII. PARTICULARITĂŢILE REGIONALE PRIVIND IMPACTUL FACTOIRLOR DE MEDIU ASUPRA PERSPECTIVEI DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI RESPECTĂRII REGIMULU JURIDIC AL MEDIULUI..............9
I.1. Aprovizionarea mediului rural cu apă potabilă şi îmbunătăţirea calităţii acesteia: Probleme şi soluţii..........9
I.2. Starea factorilor de mediu în percepţia populaţiei din bazinul afluentului: Lăpuşniţa........12
I.3. Specificul problemelor ecologice în mediul urban (oraşul Ungheni)...........14
I.4. Gestionarea zonelor umede din albia Prutului Inferior (comuna Tochile - Răducani)..16
I.5. Întemeierea teoretico-empirică a tipologiei conştiinţei ecologice..................................19

Capitolul II. RESPONSABILITATEA JURIDICĂ NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ECOLOGICE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA............26
II.1. Prevederi generale ale Politicii de Mediu în Republica Moldova..........26
II.2. Legislaţia de Mediu cu caracter constituţional al Republicii Moldova........33
II.3. Legislaţia Republicii Moldova privind conservarea biodiversităţii, Securitatea Ecologică şi căile de ameliorare...........37

Capitolul III. REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR OBŢINUTE ŞI DISCUŢIA LOR..............42
III.1. Responsabilitatea juridică naţională şi internaţională pentru daunele aduse mediului...........42
III.2. Specificul problemelor ecologice şi respectării regimului juridic în mediul urban (pe exemplul oraşului Ungheni)..............46
III.3. Evaluarea comparativă a cadrului legislativ naţional cu cel al Uniunii Europene.............60

CONCLUZII............62
PROPUNERI..............65
BIBLIOGRAFIE..........68

- See more at: http://www.libroteze.com/ro/studiul-complex-al-regimului-legislativ-de-protectie-mediului-inconjurator-republica-moldova-pe#sthash.HI9Gpndt.dpufINTRODUCERE..........4     Capitolul I. REVIUL LITERATURII. PARTICULARITĂŢILE REGIONALE PRIVIND IMPACTUL FACTOIRLOR DE MEDIU ASUPRA PERSPECTIVEI DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI RESPECTĂRII REGIMULU JURIDIC AL MEDIULUI..............9 I.1. Aprovizionarea mediului rural cu apă potabilă şi îmbunătăţirea calităţii acesteia: Probleme şi soluţii..........9 I.2. Starea factorilor de mediu în percepţia populaţiei din bazinul afluentului: Lăpuşniţa........12 I.3. Specificul problemelor ecologice în mediul urban (oraşul Ungheni)...........14 I.4. Gestionarea zonelor umede din albia Prutului Inferior (comuna Tochile - Răducani)..16 I.5. Întemeierea teoretico-empirică a tipologiei conştiinţei ecologice..................................19     Capitolul II. RESPONSABILITATEA JURIDICĂ NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ECOLOGICE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA............26 II.1. Prevederi generale ale Politicii de Mediu în Republica Moldova..........26 II.2. Legislaţia de Mediu cu caracter constituţional al Republicii Moldova........33 II.3. Legislaţia Republicii Moldova privind conservarea biodiversităţii, Securitatea Ecologică şi căile de ameliorare...........37     Capitolul III. REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR OBŢINUTE ŞI DISCUŢIA LOR..............42 III.1. Responsabilitatea juridică naţională şi internaţională pentru daunele aduse mediului...........42 III.2. Specificul problemelor ecologice şi respectării regimului juridic în mediul urban (pe exemplul oraşului Ungheni)..............46 III.3. Evaluarea comparativă a cadrului legislativ naţional cu cel al Uniunii Europene.............60     CONCLUZII............62 PROPUNERI..............65 BIBLIOGRAFIE..........68 - See more at: http://www.libroteze.com/ro/studiul-complex-al-regimului-legislativ-de-protectie-mediului-inconjurator-republica-moldova-pe#sthash.HI9Gpndt.dpuf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu